วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

กลึงกล่อม

ชื่ออื่น : กระทุ่มกลอง, กระทุ่มคลอง, กลึงกล่อม, ชั่งกลอง, ท้องคลอง (ราชบุรี), กำจาย (นครสวรรค์, ประจวบคีรีขันธ์), ไคร้น้ำ (อุตรดิตถ์), จิงกล่อม (ภาคใต้), ช่องคลอง (กาญจนบุรี), น้ำนอง (ปัตตานี, ภาคใต้), น้ำน้อย (เลย), ผักจ้ำ, มะจ้ำ...

กำลังพญาเสือโคร่ง

เกล็ดมังกร

ข่า

กระตังใบ