ข้อมูลพืชสมุนไพรไทย

แก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอม ชื่อสามัญ : Lignum Vitae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guaiacum officinale L. ชื่อวงศ์ : ZYGOPHYLLACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แก้วเจ้าจอม เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 3 – 12 เมตร มีลักษณะคดงอ เนื้อไม้แข็งมาก กิ่งก้านมีปุ่มปม เปลือกของต้นสีเทาเข้ม บางแห่งเปลือกแตก ต้นแตกใบเป็นพุ่มแผ่กว้างทรงกลม เรือนยอดทึบ ใบแก้วเจ้าจอม ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่...
โกฐชฎามังสี

โกฐชฎามังสี

โกฐพุงปลา

โกฐกระดูก

โกฐก้านพร้าว

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ไว้เพื่อคนไทยทั้งชาติ

ข้อมูลพืชที่มีพิษ

กะลังตังช้าง

กะลังตังช้างชื่ออื่น : ตำแยช้าง,กะลังตังช้าง(ใต้) บังหานเขา(เชียงใหม่) ละชา,แล่แซะ(กระเหรี่งแม่ฮ่องสอน) หานสา, หานช้างไห้, หานช้างฮ้อง(เหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Girardinia diversifolia (Limk.) Friisชื่อวงศ์ : Urtiaceaeลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กะลังตังช้าง เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากกระจายทั่วไป ใบกะลังตังช้าง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปไข่ โคนใบมน...

ลำโพง

ละหุ่ง

ต้นรำเพย

มันแกว