แท็ก โพสต์แท็กกับ "แก้คนกินยาพิษ"

แท็ก: แก้คนกินยาพิษ

แก้คนกินยาพิษ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ไข่ขาว (ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด ก็ได้ คัดเอาไข่แดงออก) นำมากวนให้ละลายดี ใช้รับประทาน ชั่วครู่หนึ่ง ผู้ป่วยจะอาเจียนเอายาพิษออกมาจนหมดท้อง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป ฯ บุญผ่อง (หมอชาวบ้าน) ชัยนาท. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาน้ำปลาร้าหลน (ที่เย็นลงแล้ว กรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าเท่านั้น) นำมากรอกลงในปากผู้ป่วย ชั่วเวลา ๓ - ๔...