แท็ก โพสต์แท็กกับ "เลือดออกตามไรฟัน"

แท็ก: เลือดออกตามไรฟัน

ยาแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เขาวัว หรือ เขาควาย ก็ได้ นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า ๑ ฝางเสน ๑ น้ำผึ้งแท้ ๑ นำเอาฝางเสนมาฝนในฝาละมีหม้อดิน กับ น้ำผึ้ง แล้วนำขี้เถ้าเขาวัว หรือ ขี้เถ้าเขาควาย มาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีชุบน้ำยาปิดที่ไรฟัน มีสรรพคุณแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วแลฯ พระครูอุดมพิทยาภรณ์ วัดบางช้างใต้...