แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้ไข้เส้นปวดเมื่อย"

แท็ก: ยาแก้ไข้เส้นปวดเมื่อย

ยาแก้ไข้เส้นปวดเมื่อย

ท่านให้เอา ใบส้มป่อย ๑ ขี้เหล็กทั้งห้า (คือ ดอก ใบ เปลือก แก่น ราก) ๑ รากหญ้าคา ๑ รากหวายขม ๑ รากไม้รวก ๑ สักขี ๑ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ ดีเกลือ...