แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง"

แท็ก: ยาแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง

ยาแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ใบโพธิ์ ๕ ใบ (ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ใบละ ๑ พระองค์) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ แก้ว ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว เพียง...