แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้โรคหนองใน (ทั้งชาย และ หญิง)"

แท็ก: ยาแก้โรคหนองใน (ทั้งชาย และ หญิง)

ยาแก้โรคหนองใน (ทั้งชาย และ หญิง)

ท่านให้เอา ยาดำ หนัก ๑ บาท แก่นฝาง หนัก ๑ บาท ต้นลูกใต้ใบ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท สารส้ม หนัก ๑...