แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้โรคลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย"

แท็ก: ยาแก้โรคลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย

ยาแก้โรคลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา โกฐสอ ๑ โกฐหัวบัว ๑ เปราะหอม ๑ ลิ้นทะเล ๑ อบเชยเทศ ๑ อบเชยญวน ๑ อบเชยไทย ๑ ชะเอมเทศ ๑ ชะเอมไทย ๑ ตัวยาทั้ง ๙ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑...