แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาแก้ธาตุ ๔ แปรปรวน"

แท็ก: ยาแก้ธาตุ ๔ แปรปรวน

ยาแก้ธาตุ ๔ แปรปรวน

ท่านให้เอา เจตมูลเพลิง ๑ ผลมะตูมอ่อน ๑ อบเชยเทศ ๑ ว่านน้ำ ๑ จันทน์เทศ ๑ สมูลแว้ง ๑ ลูกกระวาน ๑ สะค้าน ๑ พริกไทยร่อน ๑ การบูร ๑ ขิงแห้ง ๑ ดีปลี...