แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยารักษาเชื้อราที่เล็บเท้า"

แท็ก: ยารักษาเชื้อราที่เล็บเท้า

ยารักษาเชื้อราที่เล็บเท้า

ท่านให้เอา น้ำมันยาง (ที่ใช้ผสมชันยาเรือ) นำมาทาบริเวณที่เป็นโรคเชื้อรา มีสรรพคุณแก้โรคเชื้อราที่เล็บเท้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ ศ.จ.นพ. ประเวศ วะสี ร.พ. ศิริราช กรุงเทพมหานคร