แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาดองมะกรูด"

แท็ก: ยาดองมะกรูด

ยาดองมะกรูด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผลมะกรูด ๓๓ ลูก (ผ่าซีก) ผักเป็ดแดง ๑ กำมือ ไพล ๑ หัวกระชาย ๑ หัวกระดาษแดง ๑ หัวกระดาษขาว ๑ หัวแห้วหมู ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคัน ๑ หัวกระทือ...