ยาป้องกันโรคฟันผุ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำไปใส่ไว้ในรูต้นข่อย (ที่เจาะ หรือ ขุดเตรียมไว้ก่อนแล้ว) ใช้ผ้าที่สะอาดพันปิดปากรูไว้ให้มิดชิด ทิ้งไว้สักหนึ่งวัน แล้วนำเอาเกลือออกมา ใช้อมเวลาก่อนนอน ทุกวัน มีสรรพคุณป้องกันโรคฟันผุได้เป็นอย่างดีแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ พระสุวิน สุวโจ (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เปลือกต้นข่อย ๓ ชิ้น (ให้ถากขึ้น ๑ ชิ้น...

ยาทำให้ฟันคงทน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา น้ำปัสสาวะ (ที่ไม่มีเชื้อโรค) นำมาใช้อมเวลาตื่นนอนเช้า ทุกวันๆละครั้ง เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณทำให้ฟันคงทนไปได้จนตลอดชีวิตแลฯ พระครูเมธีสาครเขต วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ยางต้นสั่นทม กับ ดีจระเข้ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบน้ำยาจิ้มที่โคนฟันให้ครบทุกซี่ สัก ๒-๓...