ยาแก้โรคหละ (โรคซาง)

ท่านให้เอา ใบต้นขี้กาแดง หนัก ๑ บาท ใบหญ้าพันงูแดง หนัก ๑ บาท ใบผักคราดหัวแหวน หนัก ๑ บาท น้ำประสานทอง (สะตุไฟแล้ว) หนัก ๑ สลึง แทรกดีงูเหลือม บดเป็นผง ปั้นเป็นเม็ดเก็บไว้ ใช้ละลายกับ น้ำซาวข้าว ใช้กวาดในปากของเด็กผู้ป่วย...

ยาแก้ต่อมทอมซิลอักเสบ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ต้นโทงเทงทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้สำลีชุบน้ำยา อมไว้ข้างๆแก้ม และค่อยๆกลืนน้ำยาผ่านลำคอทีละน้อยๆ มีสรรพคุณแก้ต่อมทอมซิลอักเสบ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบต้นหนุมานประสานกาย ๗ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคต่อมทอมซิลอักเสบ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระวันชัย ปญฺญาวโร วัดราษฎร์ประชุมชนาราม...

ยาแก้โรคปวดฟัน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ สารส้ม ๑ การบูร ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำเกลือ กับ สารส้ม มาสะตุไฟให้สุกเสียก่อน แล้วนำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนั้นมาบดผสมกันให้ละเอียด ใช้สำลีห่อยาปิดบริเวณที่ปวดฟัน อาการปวดฟันจะพลันหายไปภายใน ๑๐ นาที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระอธิการอาบ...

ยาแก้โรคเด็กเป็นซางชัก

ท่านให้เอา ปูนแดงแห้ง (ปูนแดงกินกับหมาก) ประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมะนาว ให้มีน้ำยาข้น ใช้นิ้วชี้ป้ายน้ำยา กวาดในลำคอของเด็กที่เป็นโรคซางชัก เพียงครั้งเดียว โรคซางชักจะหายไป เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระครูสิริวัชรคุณ วัดห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี

ยาทำให้ฟันคงทน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา น้ำปัสสาวะ (ที่ไม่มีเชื้อโรค) นำมาใช้อมเวลาตื่นนอนเช้า ทุกวันๆละครั้ง เพียง ๓ ครั้งเท่านั้น มีสรรพคุณทำให้ฟันคงทนไปได้จนตลอดชีวิตแลฯ พระครูเมธีสาครเขต วัดตึกมหาชยาราม สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ยางต้นสั่นทม กับ ดีจระเข้ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีพันปลายไม้ชุบน้ำยาจิ้มที่โคนฟันให้ครบทุกซี่ สัก ๒-๓...

ยาป้องกันและแก้โรคปากเหม็น

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา กานพลู สัก ๒-๓ ดอก นำมาเคี้ยวอมไว้ หรือ เคี้ยวสักพักหนึ่งแล้วคายทิ้ง บ้วนปากด้วยน้ำ มีสรรพคุณกำจัดโรคปากเหม็น และป้องกันโรคปากเหม็น ได้ผลดีชะงัดนักแลฯ นพ. กรุงไกร เจนพาณิชย์ (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบฝรั่งสด นำมาเคี้ยวสักครู่หนึ่ง แล้วคายทิ้ง (อย่ากลืนลงท้อง) แล้วบ้วนปากด้วยน้ำ มีสรรพคุณบำบัดกลิ่นเหม็นภายในปากให้พลันหายไปทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พุทธบุตรภิกขุ...

ยาแก้โรคเหงือกบวมเป็นหนอง

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา เปลือกไม้แดง กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยาอม เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคเหงือกบวมเป็นหนองให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูวาปีปทุมรักษ์ วัดหนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบมะนาว ๑ กำมือ กับ กำมะถัน หนัก...

ยาแก้โรคปากเปื่อย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาอมไว้สักครู่หนึ่ง แล้วบ้วนปากด้วยน้ำเพียงไม่กี่ครั้ง โรคปากเปื่อยจะหายไปเป็นปลิดทิ้งแลฯ ทัศนีย์ ยงยุทธมีชัย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ท่านให้เอา น้ำประสานทอง ๑ ฝักส้มป่อย ๑ สมุดดำ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดิน หรือ...

ยาป้องกันโรคฟันผุ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำไปใส่ไว้ในรูต้นข่อย (ที่เจาะ หรือ ขุดเตรียมไว้ก่อนแล้ว) ใช้ผ้าที่สะอาดพันปิดปากรูไว้ให้มิดชิด ทิ้งไว้สักหนึ่งวัน แล้วนำเอาเกลือออกมา ใช้อมเวลาก่อนนอน ทุกวัน มีสรรพคุณป้องกันโรคฟันผุได้เป็นอย่างดีแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ พระสุวิน สุวโจ (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เปลือกต้นข่อย ๓ ชิ้น (ให้ถากขึ้น ๑ ชิ้น...

ยาแก้โรคฟันเป็นรำมะนาด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ การบูร ๑ เถาวัลย์ยอดด้วน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นรำมะนาดปวดฟัน มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดปวดฟันทุกชนิด ถ้าใช้สีฟันเป็นประจำทุกวัน จะทำให้ฟันคงทนดีนักแลฯ พระใบฎีกาสำเริง พลธมฺโม วัดธารน้ำร้อน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ขนานที่ ๒ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง)...

ยาแก้โรคคอตีบ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) นำมาตากแดดให้แห้ง กับ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด บดเป็นผง ใช้รับประทานกับน้ำร้อน มีสรรพคุณแก้โรคคอตีบ (โรคไซง้อ) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แมลงมุมตายซาก ๗ ตัว (เป็นอย่างน้อย) นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน ใช้เป่าเข้าในลำคอของผู้ป่วย มีสรรพคุณแก้โรคคอตีบ...