แก้เด็กถ่ายเป็นมูกเลือด

ท่านให้เอา ลำอ้อยสด ๓ ลำ (คั้นเอาน้ำอ้อย หรือ ใชน้ำอ้อยงบ ละลายน้ำแทนก็ได้) กับต้นลูกใต้ใบ ทั้งห้า (เอาทั้งต้นถึงราก) ล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดพอเหี่ยว ใช้เชือกมัดเป็น ๓ เปลาะ นำมาใส่หม้ออลูมิเนียม ต้มเคี่ยวให้น้ำงวดลงพอสมควร ใช้น้ำยาให้เด็กรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๒ เวลา ก่อนอาหารเช้า - เย็น เพียง ๓ วัน ที่ถ่ายเป็นมูกเลือดจะหาย ฯ พระครูโพธานุรักษ์ วัดโพธิเผือก อ.ผักไห่...

ยาขับน้ำปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อนๆ แล้วคั้นเอาน้ำใช้รับประทาน มีสรรพคุณเป็นยาช่วยขับน้ำปัสสาวะ ทำให้ถ่ายปัสสาวะได้สะดวกดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อน ๆ แล้วนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกที่หัวเหน่า (คือ อวัยวะใต้ท้องน้อยลงไป) ชั่วระยะเวลาเพียง ๑๐ นาที มีสรรพคุณจะทำให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ใบต้นสัก ๓ ใบ, ใบต้นเตย ๙ ใบ,...

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะขุ่นข้น

ท่านให้เอา สารส้มหนัก ๔ บาท, ฟักเขียว (ครึ่งลูก หั่นเป็นชิ้นๆ), ผลมะกรูด ๑๓ ผล, (ผ่าเป็น ๒ ซีก), เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ถ้วยแกง, ตัวยาทั้ง ๔ อย่าง นี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอท่วมตัวยา แล้วยกหม้อยานั้นไปตากแดด ตากน้ำค้างไว้ ณ ที่กลางแจ้ง (โดยไม่ต้องปิดฝาหม้อยา) ตลอด ๗ วัน ๗ คืน แล้วใช้น้ำยารับประทานครั้ง ละ ๑...

แก้ปวดท้อง – เจ็บท้อง – เสียดท้อง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวข่าแก่ ๆ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำปูนใส ประมาณ ๒ ถ้วยแก้ว กวนให้เข้ากันดี กรองด้วย ผ้าขาวบาง ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการเจ็บท้อง เสียดท้อง ฯ น้ำฝน ทองเพชร กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ตะไคร้ ๕ ต้น (เอาทั้งต้นถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นท่อน ๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ใส่เกลือทะเล ลงผสมพอสมควร ถ้าท้องผูก...

ยาแก้โรคเด็กเล็กเป็นลมชักตาเหลือก

ท่านให้เอา ใบสะระแหน่ ๑ กำมือ (ล้างน้ำให้สะอาด) กับ ขี้แมลงสาบ ๑ หยิบมือ (คั่วไฟให้สุกไหม้) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาบดเป็นผง ผสมกับ น้ำต้มสุก ใช้ป้ายที่ลิ้นเด็กเล็ก มีสรรพคุณแก้โรคเด็กเล็กเป็นลมชักตาเหลือกตลอดเวลา ให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการอุดม สมาหิโต วัดท่าหลวงพล อ. โพธาราม ราชบุรี

แก้โรคบิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบฝรั่งสดกับเกลือทะเล อย่างละเท่าๆกัน นำมาตำให้ละเอียดผสมกับนำต้มสุก คั้นเอาน้ำยา รับประทาน ประมาณ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคบิด ฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ส้มมะขามเปียก ปูนแดง น้ำตาลโตนด ตัวยาทั้ง ๓ นี้อย่างละพอสมควร นำเอาปูนแดงกับ น้ำตาลโตนดมาผสมกัน ปั้นเป็นลูกกลอน เอาส้มมะขามเปียกห่อหุ้มขนาดเม็ดยาพอกลืนได้สะดวก ใช้รับประทาน ครั้งละ ๓ - ๕ เม็ด จะปรากฏผลภายใน ๓๐ นาที...

ยาแก้อาโปธาตุพิการ

ท่านให้เอา ข้าวเปลือกข้าวเหนียว ๑ ผลมะขามป้อม ๑ ฝางเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือ น้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาโปธาตุพิการ ซึ่งมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปรกติ วันละหลายสิบครั้ง ใช้รักษาได้ทั้งชายและหญิง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบานไม่รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น, ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระบุญส่ง จิตธมโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แขนงสับปะรดลูกเขียว...

ยาแก้โรคลมทุกชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบัวบก ๒ ส่วน กับ พริกไทยร่อน ๑ ส่วนตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ผสมกับ น้ำร้อน ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลา เช้า – เย็น มีสรรพคุณแก้โรคลมทุกชนิด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระใบฎีกาบาง ถาวรธมโม วัดดงสัก อ.หนองโดน สระบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ดอกบัวหลวง ๕ ดอก, ดอกมะลิแห้ง หนัก...

ยาแก้โรคนิ่วในไตและในถุงน้ำดี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา จาวตาลโตนด อ่อนๆ นำมารับประทาน เวลาบ่าย ๒ โมงตรง วันละ ๓ จาว ทุกวัน เพียง ๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต หรือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุก ๓ ถ้วยชา...

ยาแก้โรคไต

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เปลือกต้นงิ้วแดง มากพอสมควร นำมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคไต ซึ่งมีอาการทำให้มือและเท้าอ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง เป็นยาช่วยเพิ่มเลือดเป็นอย่างดีเยี่ยมนักแลฯ พระอธิการบุญลือ ฐิตปุญโญ วัดใหม่วงเดือน (บึงประจำรัง) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ลูกพุทราจีน (ตากแห้ง) ๑๕ ลูก, ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑๕ ต้น, (ล้างน้ำให้สะอาด), ลูกเกาลัด ๑๕ ลูก, หมูเนื้อสัน หนัก ๖ ขีด, ตัวยาทั้ง...