แก้ลงแดง

ท่านให้เอา ลูกมะกอก ใบต้นทับทิม ใบต้นเทียน ผลมะตูม รากต้นแก้ว ขมิ้นอ้อย บอระเพ็ด ใบมะกา ตัวยาทั้ง ๘ นี้ เอาอย่างละเท่า ๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ ลงแดง ซึ่งมีอาการถ่ายท้องอย่างแรง ขนาดเข้าชามออกชาม คล้ายลำไส้ตรง ฯ วิทยาทานสงวนนาม

แก้จุกเสียดแน่นท้อง

ท่านให้เอา หัวขิงแก่ ๆ มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา รับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้จุกเสียดแน่นท้อง และทำให้นอนหลับสบายดีอีกด้วย ฯ วิทยาทานสงวนนาม

แก้โรคบิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบฝรั่งสดกับเกลือทะเล อย่างละเท่าๆกัน นำมาตำให้ละเอียดผสมกับนำต้มสุก คั้นเอาน้ำยา รับประทาน ประมาณ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคบิด ฯ ร.ต.อ.เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ส้มมะขามเปียก ปูนแดง น้ำตาลโตนด ตัวยาทั้ง ๓ นี้อย่างละพอสมควร นำเอาปูนแดงกับ น้ำตาลโตนดมาผสมกัน ปั้นเป็นลูกกลอน เอาส้มมะขามเปียกห่อหุ้มขนาดเม็ดยาพอกลืนได้สะดวก ใช้รับประทาน ครั้งละ ๓ - ๕ เม็ด จะปรากฏผลภายใน ๓๐ นาที...

ยาแก้โรคลมสันนิบาต

ท่านให้เอา สะค้าน ๑ ชะพลู ๑ สมุลแว้ง ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ ดอกบุนนาค ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๕ บาท, นำตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้มาตำผสมกันเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานได้ทั้ง ๓ เวลา (เช้า – กลางวัน...

ยาแก้โรคกระษัย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เถารางแดง กับ ต้นโด่ไม่รู้ล้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคกระษัย แก้อาการขัดเบา(ถ่ายปัสสาวะไม่สะดวก) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุวรรณวิริยคุณ วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขนานที่๒ ท่านให้เอา ต้นกะเม็งทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง ผสมกับน้ำร้อนประมาณครึ่งแก้ว และผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ๑ ใน ๓ ส่วนของน้ำร้อน ใช้น้ำยารับประทาน...

ยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ พระอธิการสมยส ปิยวณโณ ลพบุรี ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาละลายกับน้ำต้มสุก ๑ แก้ว ประมาณให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้รับประทานเวลาก่อนนอน เมื่อตื่นนอนตอนเช้า อาการร้อนในกระหายน้ำ จะหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์แล ฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบานไม่รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น, ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระบุญส่ง จิตธมโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แขนงสับปะรดลูกเขียว...

ยาแก้โรคกระเพาะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง ชนิดเม็ด) ๓ กำมือ (ของคนไข้) โดยให้คนใช้เป็นผู้หยิบด้วยตนเอง ขณะหยิบพึงกลั้นใจ นึกบริกรรมดังนี้ หยิบครั้งที่ ๑ บริกรรมว่า “ พุทธัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๒ บริกรรมว่า “ธัมมัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, หยิบครั้งที่ ๓ บริกรรมว่า “สังฆัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ, นำเกลือทั้ง ๓...

ยาแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รากต้นบานไม่รู้โรยสีขาว ๑ กำมือ กับราก ต้นมะละกอ ตัวผู้ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับให้เป็นท่อน ๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทาน ๑ แก้วกาแฟ เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากลำเจียก ๗ ราก,...

แก้ปวดท้อง – ท้องขึ้น – ท้องเสีย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบสะระแหน่ มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับเหล้า กรองเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องเสีย ฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ผลมะกรูด ๓ ผล นำมาฝานทางด้านหัวจุกออก คว้านเอาเนื้อในออกให้หมดทั้ง ๓ ผล ใส่หัวกระเทียม บรรจุให้เต็ม ๑ ผล ใส่พริกไทยร่อนบรรจุให้เต็ม ๑ ผล ใส่เกลือทะเลบรรจุให้เต็ม ๑ ผล แล้วเอาฝา...

แก้อาหารเป็นพิษ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รากตะไคร้ รากต้นหญ้านาง รากต้นว่านน้ำ ตัวยาทั้ง ๓ นี้ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ฝนกับฝาละมี หม้อดิน ผสมกับ น้ำต้มสุก ใช้น้ำยารับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณ แก้อาหารเป็นพิษ เพราะผิดสำแลง ที่เกิดจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นเหียน อาเจียน ท้องเสีย ฯ พระราชวิสุทธิโสภณ วัดศรีโคมคำ พะเยา ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา กะลามะพร้าว นำมาเผาไฟให้ไหม้จนแดง แล้วใช้คีมคีบใส่ปี๊บที่สะอาด ปิดฝาปี๊บเพื่อให้ไฟดับ เอาถ่านกะลามะพร้าวนั้น...