ยาแก้โรคเด็กเป็นตานขโมย

ท่านให้เอา ต้นตะไคร้ ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ เปลือกสนุ่น (มีลักษณะใบโต หน้าใบสีเขียว ท้องใบสีขาวนวล เล็กแหลม เป็นช่อยาว) ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า - เย็น มีสรรพคุณแก้โรคเด็กเป็นไข้ตัวร้อน เป็นตานขโมย พุงโรก้นปอดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุนทรกิจจารักษ์ วัดราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นตะไคร้ทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๓ ต้น, นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แตกแดด ให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดสด ๆ เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว ฯ พระครูสาครบุญวัฒน์ วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบมะกา กับผักโขมแดง ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึกเท่ากับ นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ใส่น้ำปูนใส(น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ลงพอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคถ่านปัสสาวะ...

ยาแก้โรคนิ่วในไตและในถุงน้ำดี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา จาวตาลโตนด อ่อนๆ นำมารับประทาน เวลาบ่าย ๒ โมงตรง วันละ ๓ จาว ทุกวัน เพียง ๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในไต หรือ โรคนิ่วในถุงน้ำดี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำต้มสุก ๓ ถ้วยชา...

ยาแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รากต้นบานไม่รู้โรยสีขาว ๑ กำมือ กับราก ต้นมะละกอ ตัวผู้ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับให้เป็นท่อน ๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทาน ๑ แก้วกาแฟ เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากลำเจียก ๗ ราก,...

ยาระบายท้อง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบมะขามแขก ๑ หยิบมือ ลูกสมอไทย ๗ ผล ตัวยาทั้ง ๒ นี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ถ้วยชา ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ถ้วยชา ใส่ดีเกลือฝรั่ง ๑ ช้อนคาว ลงผสมใช้น้ำยารับประทานให้หมด ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนเข้านอน มีสรรพคุณช่วยระบายท้อง ฯ พระครูพิบูลรัตนากร วัดสามกอ อ.เสนา อยุธยา ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ผลมะกรูด ๓ ผล นำมาควักเอาไส้ออกทิ้ง...

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบานไม่รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น, ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำรับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระบุญส่ง จิตธมโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา แขนงสับปะรดลูกเขียว...

ยาแก้ธาตุพิการ

ท่านให้เอา ลูกสมอไทย จำนวนเท่าอายุของคนไข้, เถาวัลย์เปรียง หนัก ๔ บาท, ใบมะขาม หนัก ๔ บาท, ใบส้มป่อย หนัก ๔ บาท, หัวหอมแดง ๓ หัว ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ผสมกับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) เล็กน้อย พอมีรสเค็ม ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า – เย็น วันละ...

ยาขับน้ำปัสสาวะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อนๆ แล้วคั้นเอาน้ำใช้รับประทาน มีสรรพคุณเป็นยาช่วยขับน้ำปัสสาวะ ทำให้ถ่ายปัสสาวะได้สะดวกดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สารส้ม บรรจุในผลแตงกวา นำมาหมกไฟถ่านอ่อน ๆ แล้วนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกที่หัวเหน่า (คือ อวัยวะใต้ท้องน้อยลงไป) ชั่วระยะเวลาเพียง ๑๐ นาที มีสรรพคุณจะทำให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องดีนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ใบต้นสัก ๓ ใบ, ใบต้นเตย ๙ ใบ,...

แก้ปวดท้อง – เจ็บท้อง – เสียดท้อง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวข่าแก่ ๆ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำปูนใส ประมาณ ๒ ถ้วยแก้ว กวนให้เข้ากันดี กรองด้วย ผ้าขาวบาง ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการเจ็บท้อง เสียดท้อง ฯ น้ำฝน ทองเพชร กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ตะไคร้ ๕ ต้น (เอาทั้งต้นถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นท่อน ๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ใส่เกลือทะเล ลงผสมพอสมควร ถ้าท้องผูก...

ยาแก้โรคถ่ายปัสสาวะขุ่นข้น

ท่านให้เอา สารส้มหนัก ๔ บาท, ฟักเขียว (ครึ่งลูก หั่นเป็นชิ้นๆ), ผลมะกรูด ๑๓ ผล, (ผ่าเป็น ๒ ซีก), เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ถ้วยแกง, ตัวยาทั้ง ๔ อย่าง นี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอท่วมตัวยา แล้วยกหม้อยานั้นไปตากแดด ตากน้ำค้างไว้ ณ ที่กลางแจ้ง (โดยไม่ต้องปิดฝาหม้อยา) ตลอด ๗ วัน ๗ คืน แล้วใช้น้ำยารับประทานครั้ง ละ ๑...

แก้บิดหัวลูก

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบต้นฝิ่น ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำปูนใส ใช้น้ำยารับประทาน เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้โรคบิดหัวลูก คือโรคบิดที่เกิดแก่หญิงท้องแก่ใกล้คลอด ฯ พระปลัดแจ่ม ปญฺญาธโร วัดสนามชัย อ.สรรคบุรี ชัยนาท ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สารส้ม พริกไทยร่อน ฝาง ขันทศกร ตัวยาทั้ง ๔ นี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคบิดหัวลูก...