ยารักษาเชื้อราที่เล็บเท้า

ท่านให้เอา น้ำมันยาง (ที่ใช้ผสมชันยาเรือ) นำมาทาบริเวณที่เป็นโรคเชื้อรา มีสรรพคุณแก้โรคเชื้อราที่เล็บเท้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ ศ.จ.นพ. ประเวศ วะสี ร.พ. ศิริราช กรุงเทพมหานคร

ยารักษาแผลสด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดบริเวณที่บาดแผลให้สะอาด (ห้ามใช้น้ำชำระบาดแผลอย่างเด็ดขาด) ใช้น้ำผึ้งแท้ ทาบริเวณที่เป็นบาดแผลให้ทั่ว ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดพันแผลให้สนิท ทิ้งไว้ ๗  วัน ในระหว่างนี้ห้ามแก้ผ้าพันแผลออก และอย่าให้ถูกน้ำเด็ดขาด เมื่อครบ ๗ วันแล้ว แก้ผ้าพันแผลออก แผลจะหายสนิท มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ พระศรีปริยัตโยดม วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดบริเวณที่เป็นบาดแผลให้สะอาด เอาน้ำมันยาง กับ น้ำตาลทรายขาว ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควรนำมากวนผสมกันแล้ว ใช้ทาบริเวณที่เป็นบาดแผลให้ทั่ว ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดพันแผลไว้ให้สนิท ทิ้งไว้ ๗ วัน ในระหว่างนี้ห้ามแก้พันแผลออก...

ยารักษาแผลกลายทุกชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ยางสน (ชนิดที่ใช้ติดซอ) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน (พอสมควร) กวนให้เข้ากันดีแล้วใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลกลาย ปิดด้วยผ้าพันแผลให้สนิท เมื่อพอกยาไว้ครบ ๒๔ ชั่วโมงแล้ว ให้เปลี่ยนยาพอกใหม่ เพียง ๓ วันเท่านั้น แผลกลายจะหายขาดแลฯ ก่อนพอกยาทุกครั้ง ต้องชำระแผลให้สะอาด และซับน้ำให้แผลแห้งเสียก่อน ยาขนานนี้ใช้พอกรักษาแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เจ้าของยานี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯ นายสละ แสงวิภาต อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ต้นน้ำค้างหมากดิบ กับ ดินสอพอง ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร...

ยาแก้โรคน้ำเหลืองเสีย (เป็นฝีทั้งตัว)

ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ หญ้าตีนนก ๑ ต้นเหงือกปลาหมอทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๒ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคน้ำเหลืองเสีย ทำให้เป็นฝีไปทั้งตัว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา มะนาวสด ผ่าซีกแล้ว บีบน้ำมะนาวให้หยดลงบริเวณที่เป็นแผล เพียง ๒-๓ ครั้งเท่านั้น อาการคันและบาดแผลที่ถูกน้ำกัดจะพลันหายไปทันทีแลฯ กฤษณ์ มณีรมย์ (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ผลมะเกลือ นำมาทุบให้แตก ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล เพราะถูกน้ำกัดเพียง ๓-๔ ครั้งเท่านั้น โรคน้ำกัดเท้าซึ่งเกิดเป็นบาดแผล ซึ่งมีอาการแสบๆคันๆนั้น จะพลันหายไปทันทีแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๓ท่านให้เอา กำมะถัน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมันก๊าด ใช้ทาบริเวณที่ถูกน้ำกัดเท้า อาการคันจะหายไป มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ผลมะกอก ๒-๓ ลูก...

ยารักษาฝีคันธมาลา (ฝีในลำคอ)

ท่านให้เอา รากแจง (ที่เป็นหัวอ่อนๆ) นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า บดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน (พอสมควร) กวนให้เข้ากันดีแล้ว บรรจุใส่หลอดกาแฟ ใช้เป่าเข้าในลำคอ หรือ ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกแล้ว ชุบยาคลึงในลำคอ มีสรรพคุณรักษาฝีคันธมาลา (ฝีในลำคอ) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูพุทธมัญจาภิบาล วัดพระแท่งดงรัง กาญจนบุรี

ยารักษาโรคฝี

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ๑ มะขามเปียก ๑ น้ำตาลมะพร้าว ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มีสรรพคุณจะทำให้หัวฝีฝ่อยุบหายไป ภายใน ๓ วัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบมะอึก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับเหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มีสรรพคุณบำบัดโรคฝีให้ฝ่อยุบหายไป เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๓ท่านให้เอา รากเจตมูลเพลิงแดงสดๆ ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด...

ยารักษาโรคเล็บขบเป็นหนอง

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ไพลสด ๑ แง่ง (ยาวประมาณ ๒ นิ้ว) เกลือตัวผู้ (เกลือทะเลที่เม็ดยาวๆ) ๗ เม็ด ข้าวสุก ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผล ภายใน ๒๐ นาที มีสรรพคุณจะทำให้หนองแตกออกมา และจะทำให้หายปวดทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบฝรั่งสด ๒ ใบ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๒ เม็ด...

ยารักษาฝีที่ฝ่ามือ

ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี มีสรรพคุณบำบัดโรคฝีที่ฝ่ามือ ซึ่งมีอาการคันและปวดให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูพุทธฉายาภิบาล วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

ยารักษาแผลพุพอง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา เปลือกมังคุด ที่ตากแห้งแล้ว นำมาฝนกันฝาละมีหม้อดิน ผสมกัน น้ำสะอาด หรือผสมกับ น้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ฝนให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง มีสรรพคุณรักษาแผลพุพอง ให้หายไปในเวลาไม่ช้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ สายใจ เพชรบุรี (หมอชาวบ้าน) ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ใบต้นเต็งรัง จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำด่างทับทิม ให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลพุพอง ใช้รักษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระอธิการสนั่น ญาณุตฺตโร วัดหนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย์

ยาแก้แผลอักเสบ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวหอมแดง (หัวหอมใส่แกง) กับ น้ำตาลกรวดตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำผสมกัน ใช้พอกที่บริเวณเป็นแผลเพราะถูกตะปูตำ ถูกหนามตำ เป็นต้น ซึ่งมีอาการเจ็บปวดบวม มีสรรพคุณแก้แผลอักเสบได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สำลี ชุบน้ำผึ้งแท้ ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลเพราะเสี้ยนไม้แทงเข้าใต้เล็บ ใช้ผ้าสะอาดพันไว้ให้แน่น (อย่าให้ถูกน้ำ) มีสรรพคุณแก้อาการแผลอักเสบปวดบวมให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการสุเทพ ฉนฺทสีโล วัดเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ยางมะละกอ (ที่กรีดออกจากลูกมะละกอ) นำมายัดใส่ให้เต็มบาดแผลที่ถูกตะปูตำ...