ยาพอกเรียกเนื้อ

ท่านให้เอา ข้าวสารข้าวเหนียว กับ หัวเปราะหอม (มากน้อยตามต้องการ) นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผล มีสรรพคุณเรียกเนื้อให้แผลหายเป็นปรกติได้โดยไม่ช้า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการสุรีย์วัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

ยาแก้พิษคางคกกัด

ท่านให้เอา กะลาตัวผู้ (กะลาซีกที่ไม่มีรู) นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดิน ใส่น้ำท่า (น้ำในบ่อ ในคลอง เป็นต้น) ใช้น้ำยาทาบริเวณแผลที่ถูกคางคกกัด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร วัดหนองกะพ้อ อ.แกลง ระยอง

ยาแก้พิษฝีตะมอย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา แป้งข้าวหมาก กับ รากต้นบานเย็น ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษให้หายปวดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ข้าวกล้องข้าวเหนียว (อย่าให้มีเปลือกปน) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาคั่วไฟให้ไหม้กรอบแล้ว ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมาก) ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีตะมอย มีสรรพคุณถอนพิษให้หายปวด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ไส้ฟักทอง ๑ ต้นผักเป็นแดง ๑ น้ำตาลทรายขาว ๑ ตัวยาทั้ง ๓...

ยาแก้แผลอักเสบ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวหอมแดง (หัวหอมใส่แกง) กับ น้ำตาลกรวดตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำผสมกัน ใช้พอกที่บริเวณเป็นแผลเพราะถูกตะปูตำ ถูกหนามตำ เป็นต้น ซึ่งมีอาการเจ็บปวดบวม มีสรรพคุณแก้แผลอักเสบได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา สำลี ชุบน้ำผึ้งแท้ ใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลเพราะเสี้ยนไม้แทงเข้าใต้เล็บ ใช้ผ้าสะอาดพันไว้ให้แน่น (อย่าให้ถูกน้ำ) มีสรรพคุณแก้อาการแผลอักเสบปวดบวมให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการสุเทพ ฉนฺทสีโล วัดเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ยางมะละกอ (ที่กรีดออกจากลูกมะละกอ) นำมายัดใส่ให้เต็มบาดแผลที่ถูกตะปูตำ...

ยาป้องกันและแก้บาดทะยัก

ขนานที่ ๑ ท่านให้อา น้ำส้มสายชู ชุบสำลีให้ชุ่มแล้ว ใช้ปิดที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้อาการอักเสบ ปวดบวม มีอาการชักกระตุก ซึ่งเป็นบาดแผลเพราะถูกตะปูตำ หรือ เพราะถูกของแหลมคมเป็นบาดแผล ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ต้นสาบเสือทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับเหล้า คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทานประมาณ ๑ ถ้วยชา ใช้กากพอกบริเวณที่เป็นบาดแผล มีสรรพคุณป้องกันและแก้บาดทะยักได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูศรีรัตนาภิบาล วัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ สระบุรี ขนานที่ ๓ท่านให้เอา รากกระชาย (หัวกระชายไม่เอา เอาเฉพาะราก)...

ยารักษาฝีที่ราวนมหญิงและชาย

ท่านให้เอา ใบฝ้ายสด ๑ แป้งข้าวหมาก ๑ ข้าวสุกไหม้ ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาอย่างละ ๑ กำมือเท่ากัน นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝี วันละ ๒ ครั้ง มีสรรพคุณถอนพิษเจ็บปวดทำให้ฝีฝ่อยุบหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ยารักษาบาดแผลสุนัขธรรมดากัด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ใบตองแห้งกล้วยน้ำว้า จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาใส่หม้อดิน (ที่สะอาด) ปิดฝาเสีย ยกขึ้นตั้งไฟจนใบกล้วยใหม้เกรียมเป็นขี้เถ้า กับ สารส้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน บดให้ละเอียดกรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้โรยบาดแผลที่ถูกสุนัขธรรมดากัด (ก่อนโรยยา ควรชะล้างบาดแผลด้วยน้ำด่างทับทิมเสียก่อน) พันด้วยผ้าที่สะอาดจนกว่าบาดแผลจะหายสนิทมีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ พระครูปลัดบรรจบ วัดช่องลม ราชบุรี ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบตองแห้ง (ใบกล้วยอะไรก็ได้) นำมาเผาไฟให้ไหม้ บดให้ละเอียด ใช้ทาบาดแผลที่ถูกสุนัขธรรมดากัด (ไม่ใช่ถูกหมาบ้ากัด) มีสรรพคุณป้องกันความอักเสบ ทำให้ไม่ปวด ไม่เป็นไข้ และทำให้บาดแผลหายเร็ว เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูสุทธิสารนันท์ วัดท่าสุทธาวาส...

ยารักษาฝีคันธมาลา (ฝีในลำคอ)

ท่านให้เอา รากแจง (ที่เป็นหัวอ่อนๆ) นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า บดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน (พอสมควร) กวนให้เข้ากันดีแล้ว บรรจุใส่หลอดกาแฟ ใช้เป่าเข้าในลำคอ หรือ ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกแล้ว ชุบยาคลึงในลำคอ มีสรรพคุณรักษาฝีคันธมาลา (ฝีในลำคอ) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระครูพุทธมัญจาภิบาล วัดพระแท่งดงรัง กาญจนบุรี

ยารักษาฝีมะม่วง

ท่านให้เอา ยอดต้นขี้เหล็ก ๗ ยอด ผักบุ้งไทย (ผักบุ้งที่เกิดตามท้องนา) ๗ ยอด ขมิ้นอ้อย ๗ แว่น ข้าวสุกบูด ๑ หยิบมือ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีมะม่วง (ซึ่งเกิดที่โคนขา) มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม

ยาแก้พิษบาดแผล

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา รากต้นลำเจียก ๑ บอระเพ็ด ๑ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๕ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้พิษบาดแผล พิษไข้ ทำให้เกิดอาการชักกระตุก ทำให้เกิดอาการปวดทุรนทุราย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ วิทยาทานสงวนนาม ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบต้นเสลดพังพอน มากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก...

ยารักษาโรคพยาธิ์ตัวจี๊ด

ขนานที่ ๑ ท่านให้ใช้ น้ำมันเบนซิน ทาบริเวณที่เป็นผื่นคัน ปวดบวมตามข้อเท้า ทาซ้ำหลายๆครั้ง มีสรรพคุณเป็นยาฆ่าพยาธิ์ตัวจี๊ดให้ตาย โรคพยาธิ์ตัวจี๊ดจะหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ พระอธิการบัว เขมาสโย วัดหาดขาม อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ลูกกระเจี๊ยบขาว (ลักษณะคล้ายลูกกระเจี๊ยบแดง) เอาฝักอ่อนๆประมาณ ๑ กำมือ นำมาย่างไฟ (พอผิวนอกไหม้เหี่ยว) จะใช้ต้มจิ้มน้ำพริก หรือ จะใช้แกงส้ม ก็ได้ ใช้รับประทานติดต่อกันสัก ๒-๓ วัน มีสรรพคุณแก้โรคพยาธิ์ตัวจี๊ด ซึ่งมีอาการบวมแดง ปวดๆคันๆที่มือ ที่นิ้วมือ ที่ใบหน้า เป็นต้น...