แก้เป็นตะคริว

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอาเกลือทะเล นำมารับประทานชั่วเวลาครู่หนึ่งเท่านั้น อาการเป็นตะคริวจะหายไป ฯ

จารุรัตน์ เลาหไพฑูรย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน).

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอาขี้เถ้ากลางเตาไฟ นำมาผสมกับน้ำมันก๊าด ใช้ทาบริเวณอวัยวะที่เป็นตะคริว อาการเป็นตะคริว จะหายไป ฯ

พระทองพูน ชยาลงฺกาโร วัดบ้านกลาง อ.เสาไห้ สระบุรี.

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอาน้ำมันก๊าด นำมาทาบริเวณอวัยวะที่เป็นตะคริว แล้วบีบนวดคลึงประมาณ ๕ นาที อาการ เป็นตะคริว ที่ขาที่ท้องจะหายไป ฯ

วิทยาทานสงวนนาม.
Scroll to top