ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา หัวปลาหมอน้ำจืด ๓ หัว นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้าบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้กวาดใน ลำคอเด็กที่เป็นโรคซางชัก มีสรรพคุณแก้โรคซางชัก ฯ

พระครูพิเศษสรวุฒิ วัดใหม่ชัยมงคล อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา กาฝากต้นมะรุม นำมาฝนกับฝาละมีหม้อดินผสมกับน้ำปูนใส ให้น้ำยาข้นพอสมควร แล้วใช้กวาดในลำคอเด็กที่เป็นโรคซางชัก จะหาย ฯ เมื่อเด็กหายแล้ว พึงทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย ฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นกระเพราแดง หัวไพล ว่านน้ำ มหาหิงคุ์ รากบะชาติ ตัวยาทั้ง ๕ นี้ เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาตากแดดให้แห้งผสมกับสุราและผสมกับน้ำซาวข้าวเป็นกระสาย ใช้ทาตัวเด็กและใช้กวาดในลำคอเด็ก ที่เป็นโรคซางชักด้วย ถ้าเด็กยังเล็กพึงใส่สุราผสมแต่น้อย ฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา เปลือกหอยขม นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้าบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้กรอกใส่ปากเด็ก ที่เป็นโรคซางชัก ฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา รากระย่อม นำมาฝนกับฝาละมีผสมกับสุรา ใช้ป้ายที่ลิ้นเด็กที่เป็นโรคซางชัก ฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ต้นกระเพราแดงทั้งห้า กับตันชุมเห็ดทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆ คั่วไฟให้สุกเหลือง ใส่หม้อดินต้มกับน้ำครึ่งหนึ่งสุราครึ่งหนึ่ง ใช้น้ำยารับประทาน ครั้งแรกให้ รับประทานแต่น้อยๆ และเพิ่มน้ำยามากขึ้นตามลำดับ ฯ

พระใบฎีกาสำเริง พลธมฺโม วัดธารน้ำร้อน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา รากต้นมะขาม นำมาฝนกับฝาละมี ผสมกับน้ำปูนใส (น้ำปูนแดงกินกับหมากที่ไม่ใส่สีเสียด) ฝนให้น้ำยาข้นพอสมควร ใช้นิ้วแตะน้ำยากวาดในลำคอเด็กที่เป็นโรคซางชัก เพียงครั้งเดียว ฯ

พระครูสมุห์บุญขาน อาจารขนฺติโก วัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา หัวหอมสด ๓ หัว นำมาเคี้ยวให้แหลกอมสุราผสมกันในปาก ใช้พ่นที่ศีรษะของเด็ก ที่เป็นโรค ซางชักนั้น ๓ ครั้ง ฯ

พระบุญเลิศ จนฺทสโร วัดบ้านลาด อ.หนองแค สระบุรี

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา ปูนแดงแห้ง ประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือ นำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาว ให้มีน้ำยาข้น ใช้นิ้วชี้ป้ายน้ำยา กวาดในลำคอของเด็กที่เป็นโรคซางชักเพียงครั้งเดียว จะหาย ฯ

พระครูสิริวัชรคุณ วัดห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี
บทความก่อนหน้านี้แก้ลมป่วง
บทความถัดไปแก้เป็นตะคริว