ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ต้นกระเพราแดงทั้งห้า (เอาทั้งต้น กิ่ง ก้าน ใบ และราก) นำมาล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับเหล้า คั้นเอาเฉพาะน้ำยาใช้รับประทาน ใช้กากพอกปากแผล มีสรรพคุณรักษางูพิษกัด ฯ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา รากต้นนุ่น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ฝนกับฝาละมีหม้อดินผสมกับสุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ให้ผู้ป่วยรับประทาน และบดรากต้นนุ่นให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้พอกที่ปากแผล มีสรรพคุณ รักษางูพิษกัด ฯ

พระครูรัตนานุรักษ์ วัดปงสนุกใต้ ลำปาง

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นเสลดพังพอนทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมกับสุรา คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทาน ใช้กากพอกที่ปากแผล หรือตำต้นเสลดพังพอนผสมกับสุรา อีกส่วนหนึ่ง ใช้พอกปากแผลก็ยิ่งดี มีสรรพคุณรักษางูพิษกัด ฯ

พระครูปรีชาปริยัติกิจ วัดศิลามูล อ.บางเลน นครปฐม

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา ยาฉุน (ยาเส้นที่ใช้มวนกับใบตอง หรือใบจากสูบ) นำมาขยำในน้ำปัสสาวะ (ที่ไม่มีเชื้อโรค) คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้กรอกปากคนที่ถูงูพิษกัด ใช้กากพอกที่ปากแผล ฯ

พระครูปลัดบรรจบ วัดช่องลม ราชบุรี

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา ต้นเสลดพังพอนทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำปลา (น้ำปลาใส่แกง) คั้นเอาเฉพาะน้ำยากรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้น้ำยารับประทาน ผู้ป่วยที่ถูกพิษงูกัด จะอาเจียนเอาพิษออกมา ฯ

พระครูปรีชาปริยัติกิจ วัดศิลามูล อ.บางเลน นครปฐม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ต้นน้อยหน่าทั้งห้า (ถอนเอาต้นเล็กๆ ทั้งต้นตลอดถึงราก) กับต้นก้างปลาทั้งห้า (เอาทั้งต้น ตลอดถึง ราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลกผสมกับสุรา คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด ฯ

พระครูใบฎีกาประพันธ์ วัดหงษ์อรุณรัศมี สมุทรสาคร

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา ต้นผักเสี้ยนผีทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมกับเหล้า คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทาน ใช้กากพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด ฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา ใบต้นลูกใต้ใบ ๑ กำมือ นำมาใส่ปากเคี้ยวพอแหลก แล้วคายออกมาผสมกับ สุราคั้นเอาน้ำยา ใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่ปากแผล อาการที่เจ็บปวดเพราะพิษงูจะพลันหายไปภายใน ๕ นาที ยาขนานนี้ มีสรรพคุณแก้พิษตะขาบกัด แมลงป่องต่อย ได้ ฯ

พระสมุห์ปักษ์ โชติปญฺโญ วัดทะเล อ.สูงเนิน นครราชสีมา

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา หัวอุตพิด นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลกผสมกับสุรา คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ประมาณ ๑ ถ้วยชา ให้ผู้ป่วยรับประทานเพียงครั้งเดียว ใช้กากยาพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด ฯ

พระครูประสาธน์นวกิจ วัดโพธิ์งาม อ.เขาย้อย เพชรบุรี

ขนานที่ ๑๐

ท่านให้เอา ต้นฟ้าทะลายโจรทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับสุรา คั้นเอาเฉพาะน้ำยาประมาณ ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด ฯ

พระมหาสุเทพ ผุสฺสธมฺโม วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา ใบเสลดพังพอน ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับน้ำซาวข้าว คั้นเอา เฉพาะน้ำยา ประมาณ ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด ยาขนานนี้ ใช้รักษาโรคพิษ ไฟลามทุ่ง โรคเริม งูสวัด ได้ ฯ

พระครูไพศาลธรรมวาที วัดดอนยายหอม อ.สามพราน นครปฐม

ขนานที่ ๑๒

ท่านให้เอา ต้นผักกะเฉด ต้นผักคราด ต้นผักเสี้ยนผี ต้นผักชีใหญ่ ทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก ผสมกับสุราหรือน้ำซาวข้าวเป็นกระสาย คั้นเอาน้ำยาประมาณ ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทาน ใช้กากยาพอกที่ปากแผล มีสรรพคุณแก้พิษงูกัด แก้เลือดทำ ฯ

พระบุญส่ง กิตฺติญาโณ วัดป่าพระเจ้า อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ยาแก้พิษงูกัดทั้ง ๑๒ ขนานนี้ มีสรรพคุณแก้พิษงูกัดทุกชนิด แก้ได้ทุกกรณี แม้ผู้ถูกงูกัดนั้นจะสลบ หมดสติ แน่นิ่ง ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตาม ก็พึงช่วยกันงัดปากให้อ้าออก แล้วกรอกน้ำยาให้เข้าสู่ท้องให้ได้ ผู้ป่วยจะฟื้น ขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ฯ
บทความก่อนหน้านี้แก้คนกินยาพิษ
บทความถัดไปแก้พิษงูกัดในขณะตั้งครรภ์