แก้คนถูกไฟฟ้าช๊อต

ท่านให้นำผู้ป่วย (ที่หมดสติแล้ว หรือแม้จะไม่หายใจแล้วก็ตาม)นั้น ให้นอนหงายบนแผ่นสังกะสี (ที่ยาวตลอดตัวผู้ป่วย) แล้วช่วยกันเอาน้ำเย็นเทรดร่างกายของผู้ป่วยนั้นให้ทั่วตัว โดยเทรดน้ำซ้ำๆ ให้มากๆ (ระวังอย่าให้น้ำเข้าปากและจมูกของผู้ป่วย) กระแสไฟฟ้าจะไหลออก จากร่างกายของผู้ป่วยนั้น ลงสู่แผ่นสังกะสี ที่เป็นสื่อ ชั่วเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที คนป่วยจะฟื้น ฯ

แต่ต้องรีบช่วยแก้ไขทันทีที่สุดนับแต่ถูกไฟฟ้าช๊อต และเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้ว ให้รีบนำตัวผู้ป่วยนั้น ส่งโรงพยาบาลรักษาต่อไป ฯ

นายสละ แสงวิภาต อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
Scroll to top