วิธีแก้อาการเมาคลื่น

ท่านให้เอา น้ำทะเล หรือ น้ำจืด ก็ได้ ใช้ตบบนศีรษะประมาณน้ำ ๑ ปีบ อาการเมาคลื่นจะพลันหายไปทันที เคยใช้ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วฯ

– วิทยาทานสงวนนาม