วิธีแก้อาการจาม

ท่านให้ใช้ นิ้วชี้ กับ นิ้วกลาง ดันที่ปลายจมูก พร้อมกับอ้าปากให้กว้างที่สุด จะทำให้อาการจามหยุดชะงัดทันที เคยใช้ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วฯ

– วิทยาทานสงวนนาม
Scroll to top