ยาแก้ไข้เส้นปวดเมื่อย

ท่านให้เอา ใบส้มป่อย ๑ ขี้เหล็กทั้งห้า (คือ ดอก ใบ เปลือก แก่น ราก) ๑ รากหญ้าคา ๑ รากหวายขม ๑ รากไม้รวก ๑ สักขี ๑ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ ดีเกลือ ๑ ตัวยาทั้ง ๙ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน ใบมะกา หนัก ๕ บาท ก้านสะเดา ๓๓ ก้าน
ตัวยาทั้ง ๑๑ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้เส้น ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยตามแขนขาและข้อต่างๆ ปวดหลัง ปวดเอว ปัสสาวะมาก และ มีสีขุ่น ท้องเป็นก้อนดานแข็ง ท้องผูก รับประทานยานี้ ประมาณ ๗-๑๐ วัน อาการไข้เส้นจะหายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสังฆรักษ์จริง อิทฺธิญาโณ วัดบัวหลั่น อ.บางเลน นครปฐม
Scroll to top