ยาแก้ไข้เนื้อขาด

ท่านให้เอา น้ำเต้าแตก ๑ สาแหรกขาด ๑ หัวคล้า ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแกง มีสรรพคุณแก้ไข้เนื้อขาด คือ ไข้กลับเพราะทำงานหนัก เช่น การเสพกาม เป็นต้น ในขณะที่เป็นไข้ หรือ เพิ่งหายไข้ใหม่ๆ ให้หายไปได้อย่างวิเศษนักแลฯ

หมายเหตุ :

น้ำเต้าแตก คือ น้ำเต้าแห้งแตกเอง หรือ ตีให้มันแตกฯ

สาแหรกขาดนั้น ถ้าไม่ขาดเอง ก็ทำให้มันขาดเสียเองฯ

พระครูสุทธิสารนันท์ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก อ่างทอง
Scroll to top