ยาแก้ไข้หัวลม

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ใบมะกาสด ๑ หญ้าแพรก ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้ไข้หัวลม คือ ไข้ที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนจะย่างเข้าฤดูหนาว เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูบุญรอด สิทธิกาโร วัดวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน นครปฐม

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา สมอทั้ง ๓ (คือ สมอไทย ๑ สมอเทศ ๑ สมอพิเภก ๑) เอาอย่างละ ๙ ลูก มะขามป้อม ๑๕ ลูก ใบมะกา ๑ กำมือ ฝักคูน ๓ ฝัก ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวนานๆ ใช้น้ำยาผสมกับ ดีเกลือ (พอสมควร) รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหารวันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้หัวลม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจะเปลี่ยนเข้าฤดูหนาว เป็นยาแก้ไข้ ระบายไข้ ขับพิษไข้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูวิจิตธรรมสาร วัดสุทธาวาส อ.บางละมุง ชลบุรี
Scroll to top