ท่านให้เอา รากคนทา รากเหมือดคน รากหญ้าขัดมอญตัวผู้ รากหญ้านาง รากท้าวยายม่อม หัวยาข้าวเย็นเหนือ หัวยาข้าวเย็นใต้ ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน ไม้สัก ๓ ชิ้น เปลือกต้นเพกา ๓ เปลือก หญ้าแพรก ๑ กำมือ หญ้าปากควาย ๑ กำมือ หญ้าคมบาง ๑ กำมือ ใบส้มป่อย ๑ กำมือ ใบมะนาว ๑ กำมือ ใบไผ่ป่า ๑ กำมือ ใบมะกรูด ๑ กำมือ

ตัวยาทั้ง ๑๖ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร เมื่อต้มเคี่ยวพอสมควรแล้ว ยกหม้อยาลง รินน้ำยาไว้ใช้รับประทาน ๑ แก้วกาแฟ แล้วเอาผ้าสะอาดคลุมปากหม้อ ให้คนไข้นั่งหันหน้าตรงหม้อยา รมไอน้ำยาด้วย รับประทานน้ำยาด้วย ประมาณ ๕-๑๐ นาทีต่อครั้ง ประมาณ ๗ วัน มีสรรพคุณแก้ไข้รากสาดไข้พิษ แก้อาการเซื่องซึม มีอาการตัวร้อน-หนาว ปวดเมื่อย-อาเจียน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการเสียงทอง ปญฺญาปชฺโชโต วัดสิริธรรมโสภณ อ.พัฒนานิคม ลพบุรี

บทความก่อนหน้านี้ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้
บทความถัดไปยาครรภ์รักษา