ยาแก้ไข้ป่า

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา รากไม้รวก ๑ รากหญ้านาง ๑ หัวแห้วหมู ๑ รากมหาระงับ ๑  ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้ป่า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการบุญช่วย อินฺทโชโต วัดหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ตะไคร้ ๓ ต้น ต้นข่า ๓ ยอด ต้นกระเพรา ๓ ยอด ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้ป่า ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา รากต้นสะเดา ๑ รากต้นควินิน ๑ บอระเพ็ด ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำ ๓ แก้วกาแฟ นำไปเคี่ยวไฟให้เหลือน้ำ ๑ แก้วกาแฟ ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา เมื่อรับประทานยานี้แล้ว จะถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำ อย่าตกใจ เมื่อหายโรคแล้ว ให้ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย มีสรรพคุณแก้ไข้ป่าเรื้อรัง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูวิจิตรวรวุฒิ วัดห้วงน้ำขาว อ.เมือง ตราด
Scroll to top