ยาแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ใบโพธิ์ ๕ ใบ (ลงด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ใบละ ๑ พระองค์) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ แก้ว ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว เพียง ๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง ได้ผลดีอย่างชะงัดแลฯ

พระครูปลัดทองย้อย ถิรปุญฺโญ วัดดอนแจง อ.เมือง ราชบุรี

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา รากท้าวยายม่อม ๑ รากชิงขี้ ๑ รากมะเดื่อชุมพร ๑ เถาหญ้านาง ๑ จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง และเป็นยาลดไข้ตัวร้อนอีกด้วย อาการเป็นไข้จะหายไปภายใน ๗ วัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูอุดมสมาธิวัตร วัดอัมพวา อ.บางบาล อยุธยา

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา สับปะรด ๓ ลูก (ลูกใหญ่ๆ) นำมาปอกเปลือก และคว้านเอาไส้ออกเสีย หั่นเป็นชิ้นยาว ๆ ตามลูก ขนาดพอคำหนึ่งๆ ปรุงเครื่องจิ้ม คือ น้ำตาลทรายขาว เกลือ และ พริกขี้หนูป่น ผสมกันแล้ว ใช้ชิ้นสับปะรดจิ้มรับประทานเวลาเที่ยงวัน ขณะแดดร้อนๆ รับประทานสับปะรดให้หมดทั้ง ๓ ลูก เพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้ไข้จับสั่นเรื้อรังให้หายขาด และจะไม่กลีบเป็นไข้อีกตลอดกาลนาน เคยใช้รักษาได้ผลดีหายมามากแล้วฯ

พระสายสมุทร ธมฺมธโร วัดหนองกรวง อ.เมือง ตราด

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ต้นเสือหมอบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับ น้ำมะพร้าวอ่อน ๑ ลูก (ถ้าเป็นมะพร้าวไฟ ก็ยิ่งดีมาก) ต้มให้เดือดแล้ว ใช้น้ำยารับประทานให้หมดเพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณแก้ไข้จับสั่นเรื้อรัง ซึ่งมีอาการสามวันดีสี่วันไข้ ตัวเหลือง หน้าซีดเซียวไม่มีเรี่ยวแรง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากรายแล้วฯ

พระครูปิยคุณวัตร วัดดอนมูล อ.แม่สอด ตาก
Scroll to top