ยาแก้โรคเจ็บคอ

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๓ เม็ด ดีปลี ๓ ดอก หัวกระเทียม ๓ กลีบ ผิวมะนาว ๑ ลูก (ปอกเอาเฉพาะผิว) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำมะนาว กวนให้เข้ากันเป็นอย่างดี ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้อม หรือ ใช้กวาดคอ เพียง ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณแก้โรคเจ็บคอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระใบฎีกาฉลวย สิริปาโล วัดประดู่ยืน กิ่ง อ.ลานสัก อุทัยธานี

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ขนไก่เผาไฟ ผสมกับ สุรา ใช้กวาดในลำคอ มีสรรพคุณแก้โรคเจ็บคอได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา กระดองตะพาบน้ำ (เผาไฟ) ๒ ส่วน น้ำตาลกรวด ๑ ส่วน นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ พิมเสน พอสมควร ใช้เป่าเข้าในลำคอของผู้ป่วย มีสรรพคุณแก้โรคเจ็บคอ เพราะเป็นฝีในลำคอ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูปัญญารัต วัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Scroll to top