ยาแก้โรคหูเป็นน้ำหนวก

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา ผงขี้ธูป (ร่อนให้ละเอียด) กับ พิมเสน ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาบดผสมกันให้ละเอียด บรรจุหลอดกาแฟ ใช้เป่าเข้ารูหู วันละ ๒-๓ ครั้ง เพียง ๒-๓ วัน โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายขาด มีสรรพคุณอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบกะเลกะล่อน (มีลักษณะคล้ายต้นกล้วย แต่มีใบเล็กและยาวกว่า) นำมาย่างไฟพอเหี่ยวเล็กน้อยแล้ว บีบเอาน้ำจากใบกะเลกะล่อนนั้น ผสมกับ พิมเสน เล็กน้อย ใช้หยอดหู วันละ ๒ ครั้ง โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายไปภายใน ๗ วัน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา ใบกล้วยไม้ (ที่นิยมเล่นกันมาก) ๑ ใบ นำมาย่างไฟเทียน (เทียรที่จุดไฟ) พอตายนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นลงแล้ว บีบน้ำในใบกล้วยไม้นั้น ใช้หยอดลงในช่องหู วันละ ๑-๒ ครั้ง เพียง ๓ วันเท่านั้น โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายอย่างเด็ดขาด เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ก่อนหยอดยานี้ ต้องใช้สำลีชุบน้ำเกลือ (คือ น้ำต้มสุก ผสมกับ เกลือ) ชำระล้างช่องหูให้สะอาดเสียก่อนหยอดยาทุกครั้งฯ

พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ วัดปราสาท อ.ป่าโมก อ่างทอง

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ผลมะกอกสด นำมาล้างให้สะอาด ใช้บีบน้ำผลมะกอกนั้น หยอดลงในช่องหู สัก ๓-๔ หยด วันละ ๒-๓ ครั้ง (ก่อนหยอดยา ให้ทำความสะอาดช่องหู โดยใช้สำลีซับน้ำหนวกออกให้หมดเสียก่อนทุกครั้ง) ภายใน ๔-๕ วัน โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ว่านหอยแครง นำมาล้างน้ำให้สะอาด ย่างไฟพอตายนึ่ง บีบเอาน้ำใช้สำลีชุบน้ำยายอนในช่องหูข้างที่เป็นน้ำหนวก เวลาเช้า-เย็น โรคหูเป็นน้ำหนวกจะหายไป ภายใน ๑๒ ชั่วโมง มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการวงษ์ โกวิโท วัดราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
Scroll to top