ท่านให้เอา ใบต้นขี้กาแดง หนัก ๑ บาท ใบหญ้าพันงูแดง หนัก ๑ บาท ใบผักคราดหัวแหวน หนัก ๑ บาท น้ำประสานทอง (สะตุไฟแล้ว) หนัก ๑ สลึง แทรกดีงูเหลือม บดเป็นผง ปั้นเป็นเม็ดเก็บไว้ ใช้ละลายกับ น้ำซาวข้าว ใช้กวาดในปากของเด็กผู้ป่วย หรือ ให้เด็กผู้ป่วยรับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคหละ โรคซางเด็ก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูประยุตวรคุณ
บทความก่อนหน้านี้ยาแก้โรคคอตีบ
บทความถัดไปยาแก้โรคเด็กเป็นซางชัก