ยาแก้โรคหนองใน (ทั้งชาย และ หญิง)

ท่านให้เอา ยาดำ หนัก ๑ บาท แก่นฝาง หนัก ๑ บาท ต้นลูกใต้ใบ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท สารส้ม หนัก ๑ บาท เถาวัลย์เปรียง หนัก ๑ บาท ต้นบานไม่รู้โรย (ชนิดดอกสีขาว) ทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ ตาไม้ไผ่ ๓ ตา ใบมะนาว ๑๐๘ ใบ ยอดสับปะรด ๓ ยอด ฝาหอยแครง (ที่ตายแล้ว) ๖ ฝา หญ้าคา ๑ กำมือ ใบมะกา ๑ กำมือ

ตัวยาทั้ง ๑๔ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยแกง วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้า-เย็น ประมาณ ๗ วัน โรคหนองในทั้งชายและหญิง จะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

พระอธิการจักรกฤษณ์ จิตฺตกาโร วัดวังรักราษฎร์บำรุง อ.พนมทวน กาญจนบุรี
Scroll to top