ยาแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา เขาวัว หรือ เขาควาย ก็ได้ นำมาเผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้า ๑ ฝางเสน ๑ น้ำผึ้งแท้ ๑ นำเอาฝางเสนมาฝนในฝาละมีหม้อดิน กับ น้ำผึ้ง แล้วนำขี้เถ้าเขาวัว หรือ ขี้เถ้าเขาควาย มาผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ใช้สำลีชุบน้ำยาปิดที่ไรฟัน มีสรรพคุณแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วแลฯ

พระครูอุดมพิทยาภรณ์ วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นครปฐม

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ผักแว่น ๑ ผมคน ๑ เปลือกตะโกนา ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาคั่วไฟให้กรอบแล้ว ตำเป็นผง ผสมกับ สุรา ใช้พอกบริเวณฟันที่เลือดออก มีสรรพคุณแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูปริยัติวราภรณ์ วัดธัญญวารี อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา หัวหอมแดงโทน ๖ หัว นำมาตำให้ละเอียด ใช้อมโรคเลือดออกตาไรฟัน จะพลันหายไปทันทีแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา เปลือกต้นตะเคียน ๑ เปลือกต้นมะกอกน้ำ ๑ เกลือทะเล ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยาอมเวลาเช้าแลเย็น ครั้งละ ๑๐ นาที มีสรรพคุณแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา หัวหอมแดง ๓ ส่วน กับ สารส้ม ๑ ส่วน (เท่ากับหัวหอม ๑ หัว) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด ใช้สีฟัน อาการเลือดออกตามไรฟัน จะหายไปเป็นปลิดทิ้งแล ยาขนานนี้เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ใบกะสัง นำมาเคี้ยวแล้ว ใช้ปิดบริเวณฟันที่เลือดออก โรคเลือดออกตามไรฟัน จะหายขาดแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา เปลือกต้นคูนแก่ๆ ๒ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวนานๆแล้วรินเอาแต่น้ำยา นำมาใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้เหนียวเป็นตังเม บดชินสี ประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด ลงผสมกวนให้เข้ากันดีแล้ว ยกกระทะลงวางไว้ให้เย็นเสียก่อน แล้วปั้นยาให้เป็นก้อนยาวๆ ใช้ปิดบริเวณฟันที่เลือดออก (โดยล้างปากให้สะอาดเสียก่อน) ชั่วเวลา ๕ นาที เลือดจะหยุดไหลทันที มีสรรพคุณแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสังฆรักษ์บุญเรือง วัดตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา มะนาวสด ๒-๓ ลูก นำมาผ่าบีบเอาน้ำใส่ภาชนะ เอาท่อนเหล็กเผาไฟจนแดงแล้ว แช่ลงในน้ำมะนาวนั้น ทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว ใช้นิ้วมือแตะน้ำยาถูตามไรฟัน ๓-๔ ครั้ง มีสรรพคุณแก้โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระบุญเลิศ จนฺทสโร วัดบ้านลาด อ.หนองแค สระบุรี

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา หัวหอมแดง ๑ สารส้ม ๑ พิมเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้อม ชั่วเวลาเพียงชั่วครู่เดียว โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) จะพลันหายไปทันที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูปัญญาวชิรากร วัดหนองปลาไหล เพชรบุรี

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา ลูกมะเขือขื่นสุก ๑ ลูก นำมาขยี้ให้ลูกมะเขือขื่นนั้นช้ำแล้ว เอาสตางค์แดง และ ตะปู (ที่เป็นสนิมมากๆ) ปักลงในลูกมะเขือขื่นนั้น นำไปย่างไฟให้สุกแล้ว ผ่าลูกมะเขือขื่นนั้นเป็น ๒ ซีก นำมะเขือขื่นทั้ง ๒ ซีกนั้น ไปปิดบริเวณที่เลือดออก หรือ บริเวณที่เป็นโรครำมะนาด มีสรรพคุณรักษาโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) และ รักษาโรครำมะนาด ให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เจ้าอธิการมัง ปิยาภิธมฺโม วัดสว่างศรีโพธยาราม อ.ประทาย นครราชสีมา
Scroll to top