ยาแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กานพลู ๑ ดีปลี ๑ เลือดแรด ๑ เลือดเลียงผา ๑ เกลือสินเธาว์ ๑ ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาบดเป็นผง เก็บไว้ใช้รับประทาน ผสมกับ น้ำต้มสุก ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก คือ แก้ปวด แก้คัน แก้เลือดออก แก้ดากออก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เจ้าของยาขนานนี้ใช้รักษาตัวเอง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูอนุสารศาสนกรณ์ วัดพระธาตุกองมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา หัวกระชาย หนัก ๔ บาท เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) หนัก ๖ บาท เนื้อมะขามเปียก หนัก ๔ บาท ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาตำผสมกันแล้ว ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน รินน้ำยาใส่ขวดเก็บไว้ใช้รับประทานเวลาก่อนนอนทุกคืน ภายในเวลา ๑ เดือน โรคริดสีดวง ทวารหนักจะหายขาดไปแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นยาสูบทั้งห้า กับ ต้นงวงช้างทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดสักครู่หนึ่ง แล้วยกลง เทน้ำยาใส่ภาชนะ รอให้น้ำยาอุ่นๆ นั่งแช่ในน้ำยานั้น วันละ ๕ นาที ทุกวัน ต้องอุ่นยาก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง โรคริดสีดวงทวารหนักจะค่อยๆหายไปแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา แก่นพญามือเหล็ก จำนวนมากพอสมควร นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานเป็นประจำ มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้วฯ

พระครูบวรคณานุศาสน์ จ.ยโสธร

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา บอระเพ็ด นำมาหั่นเป็นท่อนๆ จำนวน ๓ ถ้วยชา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ถ้วยชา น้ำสะอาด ๓ ถ้วยชา นำมาใส่หม้อดิน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ถ้วยชา ใช้น้ำยารับประทานครั้งเดียวให้หมด มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ใบว่านเปราะหอม ๕ ใบ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ สุรา พอสมควร ห่อผ้าขาวบาง ใช้สอดเข้าทางทวารหนัก ก็ได้ หรือ คั้นเอาเฉพาะน้ำยา ใช้รับประทาน ก็ได้ มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการวิรัตน์ วุฑฺฒปญฺโญ วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา หัวไพล ๑ ยาดำ ๑ ดินปะสิว ๑ ดีเกลือ ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ส้มมะขามเปียก๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน ผลมะกรูด (ต้มให้สุกเสียก่อน) ๑ ลูก ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้ มาตำผสมกันให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทาน เวลาก่อนรับประทาน พึงเสกด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ (คือ นะโม พุทธายะ) มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระเลื่อน คนธาโร วัดจันทร์นิมิตร อ.เมือง อ่างทอง

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา ใบสาบเสือ นำมาขยี้ผสมกับ ปูนแดง (ปูนแดงกินกับหมาก) ใช้อุดที่ทวารหนัก หลังจากอาบน้ำแล้ว และ เวลาก่อนเข้านอนเพียง ๓ คืนเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก (ริดสีดวงลำไส้) ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องร้องโครกคราก และถ่ายอุจจาระออกมาเป็นฟองเหลว ให้หายไปได้อย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา จันทน์แดง ๑ จันทน์ขาว ๑ แก่นจำปา ๑ เครือส้มกุ้ง ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ เง่าสับปะรดขาว ๑ รากลำเจียก ๑ สารส้ม ๑ พริกไทยร่อน ๑ หัวจุกกระเทียม ๑ หัวจุกหอม ๑ ตัวยาทั้ง ๑๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา โรคริดสีดวงทวารหนักชนิดเลือดออก จะพลันหายไปภายใน ๗ วัน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระสมุห์จอม ฐานุตฺตโร วัดโคศุภราช อ.เมือง อ่างทอง

ขนานที่ ๑๐

ท่านให้เอา เปลือกต้นกระตุ่ม ๓ เปลือก นำมาแช่ในภาชนะที่ใส่น้ำเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ที่มีรสเค็มจัดๆ นั่งแช่ในภาชนะที่ใส่น้ำยานั้น ครั้งละประมาณ ๑๕ นาที ทุกวัน ประมาณ ๓ วัน หัวริดสีดวงทวารหนักจะหลุดออกและปรุงยานี้รักษาอีก ๑๐-๑๕ วัน โรคริดสีดวงทวารหนักจะหายขาด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระวันชัย ปญฺญาวโร วัดราษฎร์ประชุมชนาราม อ.เมือง กาญจนบุรี

ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา ต้นและรากไม้รวก จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใส่เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) เล็กน้อย ประมาณให้มีรสเค็มนิดหน่อย ใช้น้ำยารับประทานแทนน้ำดื่ม ทุกวัน ประมาณ ๑๕ วัน มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงทวารหนัก ที่เริ่มเป็น หรือ เป็นมานานแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯ

พล.ต.ชวน ธีระวัฒน์ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๒

ท่านให้เอา กฤษณาไม้ตาตุ่ม (คือ แก่นไม้ตาตุ่ม ที่ลงสีดำคล้ายๆไม้จันทน์แดง) นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ดองกับสุรา ๑ ขวดใหญ่ ดองไว้ ๓-๗ วัน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนเข้านอน เมื่อรับประทานยานี้หมดแล้ว หัวริดสีดวงจะหลุดออก โรคริดสีดวงทวารหนักจะหายขาด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูวิจิตรวรวุฒิ วัดห้วงน้ำขาว อ.เมือง ตราด

ขนานที่ ๑๓

ท่านให้เอา น้ำมะเกลือ (คั้นออกจากลูกมะเกลือ) ๑ น้ำมันยาง ๑ น้ำต้นบอระเพ็ด (คั้นออกจากเถาบอระเพ็ด) ๑ น้ำผึ้งแท้ ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละ ๑ ถ้วยกาแฟ นำมาผสมกัน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน วันละ ๒ เวลา ระยะเวลาประมาณ ๑๕ วัน โรคริดสีดวงทวารหนักทุกชนิด และ โรคริดสีดวงจมูก จะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระใบฎีกาบุญเหลือ ถาวโร วัดเสาธงทอง อ.เมือง สิงห์บุรี

ขนานที่ ๑๔

ท่านให้เอา ยาดำ ๑ มหาหิงคุ์ ๑ การบูร ๑ ลูกกระวาน ๑ ลูกจันทน์ ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน พริกไทยร่อน หนัก ๖ บาท ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ นำมาตำเป็นผง ผสมกับ น้ำผลมะกรูด หรือ ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ก็ได้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ใช้รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด ทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงลำไส้ แก้ปวดท้อง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.เมือง อุทัยธานี

ขนานที่ ๑๕

ท่านให้เอา ดอกคำฝอย ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ผลมะตูมแห้ง ๑ รากอังกาบเหลือง ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงลำไส้ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระใบฎีกาเก็บ วัดลาดบัวหอม อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ขนานที่ ๑๖

ท่านให้เอา เปลือกกล้วยน้ำว้า ๓ กำมือ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร พอท่วมยาต้มเคี่ยวประมาณ ๓๐ นาที ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรคริดสีดวงลำไส้ ซึ่งมีอาการปวดท้องเป็นประจำ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษามามากรายแล้วฯ

พระครูกิตติยาภรณ์ วัดกรุงศรีเจริญ อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก

ขนานที่ ๑๗

ท่านให้เอา หัวผักกาดขาว (หัวไชเท้า) สด ๑-๒ หัว นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตัดหัวจุกทิ้งเสีย ตำให้ละเอียด คั้นเอาน้ำ ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ๑ ช้อนโต๊ะ กวนให้เข้ากัน ใช้รับประทานเวลาก่อนนอน (เวลากลางคืน) ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆปรุงยานี้รับประทานเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น โรคริดสีดวงทวารหนัก ชนิดเลือดออก และ ดากออก จะหายไปเป็นปลิดทิ้งทันที ถ้าเป็นมานานแล้ว ให้ปรุงยานี้รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ทุกวันติดต่อกัน ประมาณ ๑๕ วัน โรคริดสีดวงทวารหนัก ชนิดเลือดออกและดากออกจะหายขาด มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

น.อ. (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง กรุงเทพมหานคร
Scroll to top