ยาแก้โรคฟันเป็นรำมะนาด

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ การบูร ๑ เถาวัลย์ยอดด้วน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นรำมะนาดปวดฟัน มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดปวดฟันทุกชนิด ถ้าใช้สีฟันเป็นประจำทุกวัน จะทำให้ฟันคงทนดีนักแลฯ

พระใบฎีกาสำเริง พลธมฺโม วัดธารน้ำร้อน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๒ ส่วน การบูร ๑ ส่วน สารส้ม ๑ ส่วน ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้สีฟันหลังจากแปรงฟันเวลาเช้า ทุกวัน โรคฟันเป็นรำมะนาดจะหายขาดแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา หัวกระเทียม ๑ กำมือ กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ กำมือ นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่เป็นรำมะนาด ชั่วเวลาครู่หนึ่ง อาการปวดฟันจะพลันหายไปทันที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ดินประสิว (พอสมควร) กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ชาม นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน บรรจุขวดเก็บไว้ ใช้อมเวลาเช้า ทุกวัน โรครำมะนาด จะหายไป และจะไม่เป็นโรครำมะนาดอีกแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา เปลือกต้นข่อย หนัก ๑ ตำลึง กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ชาม นำมาใส่หม้อดินต้มน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน บรรจุขวดเก็บไว้ ใช้อมเวลาเช้า ทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา เปลือกข่อย หนัก ๔ บาท การพลู หนัก ๒ บาท เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) หนัก ๖ บาท การบูร พอสมควร ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดนานพอสมควร เก็บน้ำยาไว้ ใช้อมเวลาเช้า ทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา รากต้นมะพลับ กับ รากต้นกล้วยตานี ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาเผาไฟให้ไหม้ดีแล้ว เอาสารส้ม (สะตุไฟเสียก่อน) นำมาผสมกับตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ให้เข้ากันดีแล้ว บดให้ละเอียด ผสมกับ การบูร พอสมควร ใช้สำลีชุบยาปิดบริเวณที่เป็นโรครำมะนาด มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๘ท่านให้เอา กานพลู ๕ ก้าน (เสกด้วยพระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ) พิมเสน ๒๐ เกล็ด มุกทะเล สุรา นำเอากานพลูมาฝนในฝาละมีหม้อดิน ใส่สุราเป็นน้ำกระสสายยา ฝนเรื่อยๆไปจนหมดกานพลูทั้ง ๕ ก้าน ใส่พิมเสนลงผสม เอามุกทะเลมาฝนให้สึกพอสมควร เอาสำลีชุบน้ำยาใช้อุดที่ฟันเป็นรู ถ้าเป็นรำมะนาดเหงือกบวม ใช้สำลีชุบน้ำยาถูทาบริเวณเหงือกที่บวมให้ทั่ว ใช้ถูทาเพียง ๒-๓ ครั้ง โรครำมะนาดปวดฟันจะหายสนิท เคยใช้รักษาได้ผลชะงัดนักแลฯ

พระอธิการสมจิตต์ ชินวโร วัดคลองน้ำชา อ.นครหลวง อยุธยา

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา ต้นสลัดได ๑ กำมือ เปลือกข่อยสด ๒ กำมือ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ แก้ว ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ แก้ว ใช้น้ำยาอม เวลาเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรครำมะนาด มีอาการเหงือกบวมเป็นหนองให้หายไปได้อย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูใบฎีกากมล ยมโก วัดหุบบอนวนาราม อ.ศรีราชา ชลบุรี
Scroll to top