ยาแก้โรคปวดฟัน

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ สารส้ม ๑ การบูร ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำเกลือ กับ สารส้ม มาสะตุไฟให้สุกเสียก่อน แล้วนำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนั้นมาบดผสมกันให้ละเอียด ใช้สำลีห่อยาปิดบริเวณที่ปวดฟัน อาการปวดฟันจะพลันหายไปภายใน ๑๐ นาที มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระอธิการอาบ อาทโร วัดม่วง อ.โพธาราม ราชบุรี

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา เปลือกมะขามเทศ กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) จำนวนมากพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวสักครู่หนึ่ง ใช้น้ำยาอมเวลาปวดฟัน อาการปวดฟันจะพลันหายไปแลฯ

นันทวัน สุททโร วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา เปลือกมะขามเทศ ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ หัวข่าตาแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวสักครู่หนึ่ง ใช้น้ำยาอมเวลาเช้าสัก ๕ นาที ทุกวัน โรคปวดฟันจะหายขาดแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ใบหนอนตายอยาก นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ใช้อมประมาณ ๑๕ นาที อาการปวดฟันจะหายไปแลฯ

ผดุง สงวนนาม ถนนอิสรภาพ กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๕ท่านให้เอา ดินประสิว ๑ ถ้วยตะไล กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) พอสมควร นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้นานสักพักหนึ่ง เก็บน้ำยาไว้ ใช้อมเวลาเช้าทุกวัน อาการปวดฟันจะหายไปแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๖ท่านให้เอา ใบพุทรา ๑ กำมือ กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดนานสักครู่หนึ่ง ใช้น้ำยาอมเวลาปวดฟัน มีสรรพคุณแก้โรคปวดฟันจะพลันหายไปและทำให้ฟันคงทนดีนักแลฯ

พระครูวิธานปริยัติธรรม วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง

ขนานที่ ๗ท่านให้เอา เปลือกต้นมะละกอ กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้เดือดนานสักครู่หนึ่ง ใช้น้ำยาอมเวลาเช้า-เย็น โรคปวดฟันจะหายไปภายใน ๓ วัน เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระราชปริยัติโมลี วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา ยาทัมใจ ๑ สารส้ม ๑ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ใช้สำลีห่อยาพอกฟันที่ปวด มีสรรพคุณแก้โรคปวดฟันได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล และจะทำให้ไม่เป็นโรคปวดฟันไปได้ชั่วกาลนานแลฯ

พระอธิการไพรัช ภูริปญฺโญ วัดหนองสรวง อ.วิหารแดง สระบุรี

ขนานที่ ๙ท่านให้เอา รากต้นรัก (ที่ใช้ดอกรักร้อยพวงมาลัย) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) มากพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยาอมเวลาตื่นนอนเช้า ประมาณ ๒-๓ วัน โรคปวดฟันจะพลันหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูโสภณรัตนากร วัดบ้านฆ้องน้อย อ.บ้านโป่ง ราชบุรี

ขนานที่ ๑๐ท่านให้เอา สารส้ม กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกบริเวณที่ปวดฟัน มีสรรพคุณแก้โรคปวดฟันได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาตัวเองได้ผลดีมาแล้วแลฯ

สมพงษ์ เกตุรัตน์ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๑ท่านให้เอา ลูกมะเขือขื่นสุก ๑ ลูก นำมาเจาะรูที่หัวขั้ว คว้านเอาเม็ดข้างในออกให้หมด เอายาแก้ปวด (คือ ยาแอสไพริน ยาทัมใจ ยาประสะบอแรด หรือ ยาเม็ดสีชมพู ก็ได้) แบ่งมาเสี้ยวหนึ่ง (๑ ใน ๔ ส่วนของห่อ) บดผสมกับ สารส้ม ๒ ส่วน แล้วยัดใส่ในลูกมะเขือขื่นที่คว้านเม็ดออกแล้วนั้น ใช้ไม้เสียบลนไฟเทียน ลนเฉพาะที่ก้นลูกมะเขือขื่นนั้น นำไปอุดฟันซี่ที่ปวด อุดไว้ตลอดคืน รุ่งขึ้น ให้ปรุงยานี้อุดอีกครั้งหนึ่ง อาการปวดฟันจะหายไปชั่วกาลนาน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๑๒ท่านให้เอา ใบพลูสด (พลูกินกับหมาก) กับ เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาตำให้แหลก ใช้อมไว้ อาการปวดฟันจะพลันหายไป ภายในเวลา ๕ นาที ถ้าปรุงยานี้อมบ่อยๆโรคปวดฟันจะหายขาดแลฯ

พระวิสุทธิรังสี วัดราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี
ขนานที่ ๑๓ท่านให้เอา ยาสีฟันวิเศษนิยม ผสมกับ เกลือป่น ใช้อมไว้ อาการปวดฟันจะพลันหายไป ถ้าอมบ่อยๆจะทำให้ฟันคงทนดีนักแลฯ

พระวิสุทธิรังสี วัดราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี

ขนานที่ ๑๔ท่านให้เอา ใบต้นมะนาว ๑ กำมือ มัดเป็น ๓ เปลาะ กับ เกลือทะเล จำนวนมากพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยาอมไว้ มีสรรพคุณแก้โรคปวดฟัน แก้โรครำมะนาด และทำให้ฟันคงทน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระวิสุทธิรังสี วัดราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี
Scroll to top