ยาแก้โรคดีซ่าน

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ไม้สัก ๑ ไม้ประดู่ ๑ ฝางเสน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น หรือ ใช้รับประทานต่างน้ำดื่ม มีสรรพคุณแก้โรคดีซ่านได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา รากต้นทับทิม ๑ กำมือ รากต้นมะม่วงป่า ๑ กำมือ รากต้นสัก ๑ กำมือ หมูเนื้อแดง ราคา ๕ บาท (สำหรับใช้รักษาโรคดีซ่านของเด็ก) ราคา ๑๐ บาท (สำหรับใช้รักษาโรคดีซ่านของผู้ใหญ่) เวลาซื้อ ห้ามต่อ ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ในระหว่างรับประทานยานี้ ห้ามรับประทานของมันๆอย่างเด็ดขาด ถ้าต้มยานี้หม้อหนึ่งรับประทานแล้ว โรคดีซ่านยังไม่หาย ให้ต้มรับประทานอีกหม้อหนึ่ง โรคดีซ่านจะหายขาดแน่นอน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา เถาขมิ้นเครือทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๒-๓ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคดีซ่าน มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง และแก้โรคตับแข็งที่เกิดจากดื่มสุรามาก ต้องต้มยานี้รับประทานหลายๆครั้ง รับรองโรคดีซ่านหายขาดแน่นอน มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระครูสมบุญ โสภโณ วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม ชลบุรี

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา ต้นพังพวย (หรือ ตันแพงพวย) สด ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด คั้นเอาน้ำ ผสมกับ น้ำผึ้งเดือน ๕ อย่างละครึ่งแก้วกาแฟ ใช้รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ประมาณ ๑๕ วัน โรคดีซ่าน ซึ่งมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง จะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา ต้นโทงเทงทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวน ๒ ต้น นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร แล้วคั้นเอาน้ำข้นๆ ผสมกับ น้ำตาลทรายแดง พอสมควร ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๒-๓ ครั้ง ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน โรคดีซ่านจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา แก่นต้นลั่นทม ๑ ใบชะพลู ๑ หญ้างวงช้าง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคดีซ่านได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูบรรพตประชาวสัย วัดหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา ใบมะขามสด จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาน้ำ ผสมกับ สุรา ประมาณน้ำยาครึ่งแก้วกาแฟ ใช้รับประทานทุกวันๆละครั้ง ประมาณ ๒๐ วัน อาการโรคดีซ่านจะหายไผ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา ต้นกุยช่าย (ที่ใช้รับประทานกับก๋วยเตี๋ยวผัดไทย) สดๆ จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นท่อนเล็กๆ ใส่หม้อดินต้มกับ น้ำมะพร้าวอ่อน (มะพร้าวไฟ ที่มีเปลือกสีเหลือง) ๑ ลูก ใช้น้ำยารับประทานให้หมดภายใน ๑ วัน ให้ปรุงยานี้รับประทานทุกวัน ติดต่อกัน ๗ วัน โรคดีซ่านจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

นายพงษ์ จิตต์มิตรภาพ ร้านอุดมโชค ซอยร่วมพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา ฟักเขียวสด ๑ ผล (ปอกเปลือกแล้ว หั่นเป็นชิ้นๆ) กับ เต้าหู้ (ที่มีขายตามท้องตลาด เป็นแท่งๆ) ๓ แท่ง (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำให้อ่อนตัวเสียก่อน) นำตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้มาใส่หม้อดินต้มกับน้ำมากพอสมควร ใส่น้ำตาลกรวดลงผสม ประมาณ ประมาณให้มีรสหวานเล็กน้อย ต้มเคี่ยวให้ตัวยาเปื่อยจนเละ ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำดื่ม เมื่อรับประทานยานี้แล้วประมาณ ๑ ชั่วโมง ผู้ป่วยจะถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นสีขาว ให้รับประทานวันละหลายๆครั้ง ทุกวัน ติดต่อกันไปเพียงระยะเวลา ๗ วันเท่านั้น โรคดีซ่าน ซึ่งมีอาการเจ็บภายใต้สะดือด้านซ้าย ตาเหลือง ตัวเหลือง ท้องอืด แน่นท้อง ถ่ายปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม จะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแล เจ้าของยานี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯเมื่อหายโรคแล้ว ตัวผู้ป่วยจะมีผิวดำคล้ายถูกแดดเผา ไม่ต้องตกใจ ผิวพรรณจะกลับคืนดีเหมือนเดิม ภายใน ๑ เดือนฯห้ามกินของแสลง คือ อาหารที่มีรสจัดๆ ของมันๆ และห้ามกินเหล้า “อย่างเด็ดขาด”ฯ

นายพงษ์ จิตต์มิตรภาพ ร้านอุดมโชค ซอยร่วมพัฒนา กรุงเทพมหานคร
Scroll to top