ยาแก้โรคความดันโลหิตสูง

ยาแก้โรคความดันโลหิตสูง

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ต้นกาฝากมะม่วงทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลง อาการปวดศีรษะจะพลันหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เชาวลิต มานะกิจ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ต้นกาฝากมะม่วงกะล่อน (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระแวว กตสาโร วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร อยุธยา

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นกาฝากมะม่วงแก้ว (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) กับ หัวยาข้าวเย็นเหนือ หัวยาข้าวเย็นใต้ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้เอาหนักอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เจ้าอธิการเทพ คุณวโร อ.โคกสำโรง ลพบุรี

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา ต้นและรากระย่อม จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้นเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระสายทิ้ง ปิยสีโล วัดหนองสองตอน อ.พระพุทธบาท สระบุรี

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา รากมะละกอตัวผู้ (เอารากทางทิศตะวันออก ตัดหัวและปลายรากทิ้งเสีย) ๑ กำมือ กับ สารส้ม (ก้อนขนาดเท่าหัวแม่เท้า) ๑ ก้อน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ต้นลิ้นมังกร (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ผสมกับ น้ำตาลกรวด (พอมีรสหวานเล็กน้อย) ใช้น้ำยารับประทานเป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลงตามลำดับจนเป็นปรกติแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา คึ่นฉ่าย (ที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือ ใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยว) นำมาคั้นเอาเฉพาะน้ำ ใช้น้ำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้หายเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

เชาวลิต มานะกิจ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา ต้นคึ่นฉ่ายดิบๆ นำมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆ ใช้รับประทานพร้อมกับอาหารเป็นกับแกล้มด้วยทุกครั้ง มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้เป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

สมพิศ สินเปรม ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา ดีไก่ (ดีของไก่) นำมารับประทาน วันละ ๒ ดี ชั่วเวลา ๑๕ วัน รวมจำนวนดีไก่ได้ ๓๐ ดี อาการโรคความดันโลหิตสูงจะหายไปเป็นปลิดทิ้ง มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

ขนานที่ ๑๐

ท่านให้เอา ต้นสาบเสือทั้งห้า (เอาทั้งตันตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด กับ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้นำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-กลางวัน- เย็น วันละ ๓ เวลา ประมาณ ๗ วัน โรคความดันโลหิตสูงจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

พระบุญเลิศ จนฺทสโร วัดบ้านลาด อ.หนองแค สระบุรี

ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา รากฝอยต้นข้าวเจ้า (โดยถอนต้นข้าวเจ้า นำมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วตัดเอาเฉพาะรากฝอย) ประมาณ ๑-๒ กำมือ ตากแดดให้แห้ง กับ ฟักเขียว (หั่นเป็นชิ้นใหญ่) ๕ ชิ้น ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ต้มเคี่ยวให้สุกแล้ว รินน้ำยาใส่กระติกน้ำร้อนเก็บไว้ ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว โดยใส่น้ำตามทรายขาวลงผสมเล็กน้อย ใช้รับประทานวันละ ๓ เวลา ก่อนอาหารเช้า-กลางวัน-และก่อนนอน ติดต่อกันทุกวัน ประมาณ ๒ เดือน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลงได้ผลอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯถ้าผู้ป่วยมีอาการซูบผอม ไม่มีแรง ท่านให้เอา เนื้อสันหมู ๓ ชิ้น (แทนฟักเขียว) กับ รากฝอยข้าวเจ้า ต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานเช่นเดียวกันฯ

นายศักดิ์ สงวนศักดิ์ ๔๗๘/๑ ซอยไผ่สิงโต คลองเตย กรุงเทพมหานคร