ยาแก้อาการผิดสำแลง

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา ใบต้นข่อย จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำซาวข้าว กรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะน้ำยา ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว มีสรรพคุณแก้อาการผิดสำแลง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา รากมะขาม หรือ รากสลอด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ฝนในฝาละมีหม้อดิน กับ น้ำซาวข้าว ให้น้ำยาข้นพอสมควร ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้น้ำยารับประทานเพียงครั้งเดียว มีสรรพคุณถอนพิษผิดสำแดง ให้หายไปได้อย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสุทธิสารนันท์ วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก อ่างทอง

ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ใบมะขาม ๑ ต้นหญ้านาง ๑ ใบต้นหญ้านาง ๑ ใบต้นบัวบก ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ผสมกับ น้ำซาวข้าว ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการผิดสำแลง เพราะเป็นไข้แล้วกินของแสลง ไข้กำเริบ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูสวย ยสชาโต วัดชำป่างาม อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา เถาตำลึง นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตัดเป็นท่อนๆละ ๑ คืบ จำนวน ๓-๔ ท่อน ใส่หม้อดินสุมด้วยไฟแกลบ จนไหม้เป็นขี้เถ้า บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำซาวข้าว ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการผิดสำแลง เพราะกินของแสลง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้ช่วยคนป่วยมามากแล้วฯ

พระครูสุทัศน์ วัดมหาสอน อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา กระดูกควายเผือก ๑ เปลือกต้นทองหลางทั้ง ๒ (คือ เปลือกต้นทองหลางธรรมดา ๑ เปลือกต้นทองหลางใบมน ๑) จั่นมะพร้าว ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๓ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้พิษผิดสำแลงเพราะเสพเมถุน (เสพกาม ขณะที่เป็นไข้ หรือ ขณะหายจากป่วยไข้ใหม่ๆ) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูพินิตธรรมคุณ อ.พนัสนิคม ชลบุรี

ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ใบมะระสด ๑ ใบต้นฝ้ายเทศสด ๑ รากต้นละหุ่งแดง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียด ปั้นเป็นเม็ดเท่าเมล็ดพุทรา ตากแดดให้แห้ง เก็บไว้ ใช้ละลายกับ น้ำซาวข้าว รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณถอนพิษผิดสำแลงทุกชนิด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระครูขันติธรรมโสภิต วัดโพธิ์ทอง อ.ลับแล อุตรดิตถ์

ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา ขี้ไก่ กับ ผิวไม้ไผ่สีสุก ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาคั่วไฟให้สุกแล้ว บดให้ละเอียด ละลายกับน้ำร้อน ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทาน มีสรรพคุณแก้อาการผิดสำแลงเพราะเสพกาม ในขณะที่เป็นไข้ หรือ หลังจากหายจากเป็นไข้ใหม่ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระธรรมธรพูลทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดอ่างศิลา อ.เมือง ชลบุรี
Scroll to top