ยาอายุวัฒนะ (ยาอายุยืน)

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา มะตูมอ่อน ๑ ผล นำมาคว้านเอาเนื้อในออกให้หมดแล้ว เอาพริกไทยร่อน บรรจุให้เต็มผลมะตูมนั้น แล้วหั่นผลมะตูมนั้น และเนื้อมะตูมนั้นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา เก็บใส่โหลไว้ ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ เวลา เช้า-เย็น มีสรรพคุณทำให้มีสุขภาพอนามัยดียิ่งนักแลฯ

พระวินัย เปมสีโล วัดหนองรี อ.เมือง ชลบุรี


ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา ต้นบอระเพ็ดสดๆ นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นท่อนๆ ละประมาณ ๒ องคุลี ดองกับน้ำผึ้งแท้ เก็บไว้ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน ใช้รับประทานเวลาก่อนนอน ครั้งละ ๑ ท่อน ทุกวัน มีสรรพคุณบำบัดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี เลือดลมเดินสะดวก ไม่ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีอายุยืนฯ

คุณประมุข สุขทรัพย์ศรี กรุงเทพมหานคร


ขนานที่ ๓

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแดดให้แห้ง ตำให้ละเอียด จำนวน ๒ ส่วน กับ พริกไทยร่อน จำนวน ๑ ส่วน นำมาผสมกันบดเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานเวลาหลังอาหารเช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้โรคลม แก้เสียงแหบแห้ง เจริญอาหาร เลือดลมเดินสะดวก อายุยืน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระใบฎีกาบาง ถาวรธมฺโม วัดดงสัก อ.หนองโดน สระบุรี


ขนานที่ ๔

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ หนัก ๒ กก. หัวแห้วหมู หนัก ๒ กก. พริกไทยร่อน หนักเท่ายาทั้งหลาย (คือ หนัก ๔ กก.) นำมาตากแดดให้แห้ง ตำเป็นผง ใส่ภาชนะแล้วใส่น้ำผึ้งแท้ให้ท่วมตัวยา หมักดองไว้ ๓ วัน ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาเช้า-เย็น เป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณทำให้มีสุขภาพอนามัยดี มีอายุยืนนานแลฯ

พระครูถาวรธรรมสาร วัดลาดทราย อ.วังน้อย อยุธยา


ขนานที่ ๕

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ หนัก ๓ ตำลึง พริกไทยร่อน หนัก ๑ ตำลึง หัวแห้วหมู หนัก ๑ ตำลึง ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาตากแดดให้แห้งตำเป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาหลังอาหารเย็น เป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณทำให้ท้องเป็นปรกติ บำรุงเส้น รักษาน้ำเหลือง ทำให้นัยน์ตาแจ่มใส ไม่เป็นฝี ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร


ขนานที่ ๖

ท่านให้เอา ต้นบอระเพ็ด นำมาหั่นตากแดดให้แห้ง หนัก ๑ ส่วน เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) หนัก ๑ ส่วน ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ หนัก ๑ ส่วน ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ใช้รับประทานเวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยดี ไม่แก่เร็ว มีลักษณะกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม


ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๑ ข้าวสาร ๑ พริกไทยร่อน ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละ ๑ ถ้วยชาเท่ากัน นำมาคั่วไฟทีละอย่าง นำมาตำผสมกันให้ละเอียด ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาก่อนนอนทุกวัน มีสรรพคุณทำให้มีสุขภาพอนามัยดี มีอายุยืนแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม


ขนานที่ ๘

ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ หัวแห้วหมู ๑ หัวกระชาย ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน บอระเพ็ด หนัก ๑๒ บาท ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำเป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทานเป็นประจำทุกวัน มีสรรพคุณทำให้ไม่มีโรคเบียดเบียน มีอายุยืนแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร


ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา พริกไทยดำ ๑ หัวแห้วหมู ๑ หัวกระเทียม ๑ หัวกระชาย ๑ ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาตำเป็นผง ผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนนอน มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะวิเศษนักแลฯ

พระครูพิเศษสรวุฒิ วัดใหม่ชัยมงคล อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี


ขนานที่ ๑๐

ท่านเอา “เกลือ ๓ มะขาม ๗ บอระเพ็ด ๕” คือ เกลือทะเล (บดละเอียด) ๓ แก้ว มะขามเปียก (แกะเอาเม็ดออกแล้ว) ๗ แก้ว บอระเพ็ด (หั่นเป็นท่อนสั้นๆ ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง) ๕ แก้ว นำตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้มาผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทาน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะที่ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พระอธิการวิรัตน์ วุฑฺฒปญฺโญ วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

Scroll to top