ยาป้องกันโรคฟันผุ

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำไปใส่ไว้ในรูต้นข่อย (ที่เจาะ หรือ ขุดเตรียมไว้ก่อนแล้ว) ใช้ผ้าที่สะอาดพันปิดปากรูไว้ให้มิดชิด ทิ้งไว้สักหนึ่งวัน แล้วนำเอาเกลือออกมา ใช้อมเวลาก่อนนอน ทุกวัน มีสรรพคุณป้องกันโรคฟันผุได้เป็นอย่างดีแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระสุวิน สุวโจ (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา เปลือกต้นข่อย ๓ ชิ้น (ให้ถากขึ้น ๑ ชิ้น ถากลง ๒ ชิ้น) เปลือกมะขามเทศ ๓ ชิ้น (ให้ถากขึ้น ๑ ชิ้น ถากลง ๒ ชิ้น) ต้นสะลัดได (พอประมาณ) นำมาตำผสมกันให้ละเอียดแล้ว กลั้นใจหยิบตัวยาที่ตำละเอียดแล้วนั้น ๓ หยิบมือ (คือ หยิบด้วยนิ้วมือทั้ง ๓  คือ นิ้วหัวแม่มือ ๑ นิ้วชี้ ๑ นิ้วกลาง ๑) กลั้นใจหยิบเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ๓ หยิบมือ กลั้นใจหยิบดิน ๓ หยิบมือ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยาอมครั้งละประมาณ ๕ นาที เวลาก่อนนอน ก่อนล้างหน้าเวลาเช้า และหลังจากรับประทานอาหารแล้ว มีสรรพคุณทั้งป้องกันและรักษาโรคฟันผุ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

พระครูวรกิจโสภณ วัดโพธาราม อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
Scroll to top