ยาป้องกันและแก้โรคปากเหม็น

ขนานที่ ๑

ท่านให้เอา กานพลู สัก ๒-๓ ดอก นำมาเคี้ยวอมไว้ หรือ เคี้ยวสักพักหนึ่งแล้วคายทิ้ง บ้วนปากด้วยน้ำ มีสรรพคุณกำจัดโรคปากเหม็น และป้องกันโรคปากเหม็น ได้ผลดีชะงัดนักแลฯ

นพ. กรุงไกร เจนพาณิชย์ (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๒ท่านให้เอา ใบฝรั่งสด นำมาเคี้ยวสักครู่หนึ่ง แล้วคายทิ้ง (อย่ากลืนลงท้อง) แล้วบ้วนปากด้วยน้ำ มีสรรพคุณบำบัดกลิ่นเหม็นภายในปากให้พลันหายไปทันที ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

พุทธบุตรภิกขุ นครราชสีมา (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๓ท่านให้เอา เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) นำมาอมไว้สักครู่หนึ่ง แล้วบ้วนปากด้วยน้ำหลายๆครั้ง มีสรรพคุณกำจัดกลิ่นเหม็นภายในปากให้หายหมดไปได้เป็นอย่างดีแลฯ

เฉลิมศรี เวชพิศ ม.เกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร (หมอชาวบ้าน)

ขนานที่ ๔ท่านให้เอา ใบฝรั่งสดๆ จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ย่างไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงน้ำร้อนรับประทานต่างน้ำชา ทุกวันติดต่อกัน ชั่วระยะเวลาไม่นาน ลมหายใจเหม็น และ กลิ่นตัวเหม็นจะหายไป มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

วิทยาทานสงวนนาม
Scroll to top