ยาบำรุงระดูให้งาม

ท่านให้เอา ลูกมะซาง หนัก ๔ บาท ลูกมะขามป้อม หนัก ๔ บาท อ้อยแดง ๙ ท่อน ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา ประมาณ ๒-๓ หม้อ มีสรรพคุณทำให้สตรีมีระดูงาม มีประจำเดือนมาเป็นปรกติ ไม่กะปริบกะปรอยแลฯ

ร.ต.อ. เปี่ยม บุญยะโชติ กรุงเทพมหานคร

Scroll to top