ตำรายากลางบ้าน

ตำรายากลางบ้าน

คัดลอกจาก หนังสือ

ตำรายากลางบ้าน

( มีสรรพคุณชะงัด )

โดย

พระธรรมวโรดม

(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

งานฉลองครบ ๕ รอบ

พระครนูประสิทธิสุภการ

30 พฤษาคม 2537

บทความก่อนหน้านี้ยาบำรุงกามคุณ
บทความถัดไปยาแก้โรคลมบ้าหมู (โรคชัก)