มันสำปะหลัง

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Manihot esculenta  Crantz 
วงศ์ : 
 E
uphorbiaceae
ชื่อสามัญ :
  T
apioca Plant   Cassava ,Manioc 
ชื่ออื่น : 
  มันสำโรง (กลาง) ต้างน้อย ต้างบ้าน (ภาคเหนือ) มันตัน มันไม้ (ภาคใต้) มันหิ่ว(พังงา)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตรที่มีรากสะสมอาหาร ลำต้นมียางสีขาว ผิวลำต้นมีรอยแผลเป็นของใบอยู่ทั่วไป รากออกเป็นกลุ่ม 5-10 อัน ใบเดี่ยวออกแบบเวียน แผ่นใบเว้าลึก ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบใกล้บริเวณยอด โดยแยกเป็นช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย แต่อยู่บนต้นเดียวกัน ผลค่อนข้างกลม

ส่วนที่เป็นพิษ  ราก
สารพิษ : 
    cyanogenetic glycoside
การเกิดพิษ 
:  ถ้ารับประทานดิบจะทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กันหายใจขัด กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ชักกระตุก หมดสติ 
การรักษา
  

  • ให้ดม amyl nitrite 0.2 m

  • ให้sodium nitriteและ sodium thiosulfate ทางเส้นเลือด ใช้3%sodium IV rate 2.5-5 ml/min และหยุดการให้ถ้า systolic blood pressure ต่ำ กว่า 80 mm Hg ให้25%sodium thiosulfate IV rate 2.5-5 ml/min

  • ช่วยหายใจโดยใช้ 100%oxigen ในเลือด