ยาเมล็ดน้อยหน่า

ยาครีม ตัวยาสำคัญ : ยาที่มีปริมาณน้ำมันบีบเย็นจากเมล็ดน้อยหน่า [Annona squamosa Linn.]...

ยาว่านหางจระเข้

ยาเจล ยาโลชันเตรียมสด (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ชนิดเจล ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้...

ยาพญายอ

ยาครีม ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย...

ยาเปลือกมังคุด

ยาน้ำใส (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์)...

ยาบัวบก

ยาครีม ยาครีม (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70...

ยาทิงเจอร์พลู

ยาทิงเจอร์ (รพ.) ตัวยาสำคัญ : สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์)...

Scroll to top