ยาขิง

ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง...

ยากล้วย

ยาผง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB...

ยากล้วย

ยาผง (รพ.) ตัวยาสำคัญ : ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB...

ยาขิง

ยาขิง ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)...

ยาขมิ้นชัน

ยาขมิ้นชัน ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)...

Scroll to top