วันพุธ 16 มิถุนายน 2021
บัญชียาจากสมุนไพร

บัญชียาจากสมุนไพร

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

ยาประสะเปราะใหญ่

ยาประสะเปราะใหญ่ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย 1. หัวเปราะหอม หนัก 40 กรัม 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง...

ยามะขามแขก

ยามะขามแขก ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ...

ยาเบญจกูล

ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ ขนาดและวิธีใช้: ชนิดชง รับประทานครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ...

ยาหอมแก้ลมวิงเวียน

ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 225 กรัมประกอบด้วย 1. รากชะเอมเทศ หนัก 32 กรัม แก่นจันทน์เทศ หนัก 24 กรัม 2. ดอกกานพลู โกศเชียง โกศหัวบัว รากแฝกหอม เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 12 กรัม 3. เปลือกสมุลแว้ง หนัก 10 กรัม เปลือกอบเชยญวน เปลือกอบเชยเทศ กฤษณา กระลำพัก โกศจุฬาลัมพา...

ยาตรีพิกัด

ยาตรีพิกัด ยาแคปซูล (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 10 กรัม 2. เหง้าขิงแห้ง พริกไทยล่อน ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 10 กรัม 3. รากเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู เถาสะค้าน หนักสิ่งละ 10 กรัม ตัวยาสำคัญ: รูปแบบ/ความแรง: ข้อบ่งใช้: ปรับสมดุลธาตุ ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 250 – 500 มิลลิกรัม...

ยาอภัยสาลี

ยาอภัยสาลี ยาลูกกลอน ยาเม็ด สูตรตำรับ: ในผงยา 181 กรัม ประกอบด้วย 1. หัศคุณเทศ หนัก 24 กรัม พริกไทยล่อน แก่นจันทน์เทศ หนักสิ่งละ 16 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 12 กรัม 2. หัวบุกรอ หนัก 15 กรัม เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอเทศ หนักสิ่งละ 13 กรัม 3. เทียนแดง หนัก 11 กรัม...

ยาธรณีสันฑะฆาต

ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) สูตรตำรับ: ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม 2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม 3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม 4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม 5. ผักแพวแดง...

ยาธรณีสันฑะฆาต

ยาธรณีสันฑะฆาต ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ...

ยาห้าราก

ยาห้าราก ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ...

ยาอำมฤควาที

ยาอำมฤควาที ยาผง ยาลูกกลอน ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) ...