ยาไพล

ยาครีม

ตัวยาสำคัญ : ยาที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.] ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

รูปแบบ/ความแรง :

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก

ขนาดและวิธีใช้ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 – 3 ครั้ง

ข้อห้ามใช้ :

  • ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
  • ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
Scroll to top