แท็ก โพสต์แท็กกับ "ใบกระวาน"

แท็ก: ใบกระวาน

ใบกระวาน

ใบกระวาน  : ใบกระวานนิยมใช้ในการปรุงอาหารของชาวตะวันตก สำหรับอาหารไทยมักนิยมนำไปปรุงในอาหารประเภทไก่ย่างและแกงมัสมั่น เป็นต้น