แท็ก โพสต์แท็กกับ "พริกไทยขาว"

แท็ก: พริกไทยขาว

พริกไทยขาว

พริกไทยขาว  : พริกไทยขาวเป็นเมล็ดพริกที่นำผิวออกแล้วจึงนำไปตากแห้ง จากนั้นจึงนำไปบดเป็นผง พริกไทยมีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร ไล่แก๊สในกระเพาะอาหารและช่วยบรรเทาไข้