เสาวรส

เสาวรส
มีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ แก้ไอ แก้ปวด รักษาบาดแผล รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเหน็บชา หิดและช่วยขับปัสสาวะ

Scroll to top